Fotografije čitalaca, Predrag Trokicić

Fotografije čitalaca, Predrag Trokicić

Vlada Srbije funkcionisala je pet meseci u “tehničkom mandatu” i u tom periodu usvajala uredbe, imenovala funkcionere, potpisivala ugovore, sve ono što joj zakon dozvoljava pod formulacijom obavljanja “tekućih poslova”. Činilo se da Vlada sve može, pa je Aleksandar Vučić u julu čak poručivao da “nema nikakve niti nervoze niti žurbe, u Srbiji Vlada funkcioniše, radi sve što treba i to bez odmora, i kao što vidite veoma dobre rezultate postižemo na svakom planu”.

Sada smo, međutim, saznali da nije moglo baš sve da se uradi. Ministarstvo prosvete je objasnilo da udžbenici za učenike iz socijalno ugroženih porodica kasne, jer “javna nabavka nije mogla biti realizovana tokom tehničke vlade, zbog otežanog funkcionisanja ministarstva”.

Pominjanje “tehničke vlade” kao opravdanja je u najmanju ruku licemerno, kada se pogleda šta je Vlada radila tokom pet meseci od raspuštanja parlamenta (kada je i njoj prestao mandat), pa do 11. avgusta i izbora novog kabineta: usvojen je Akcioni plan za Poglavlje 23 a potom i izmenjen Akcioni plan za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije, čime su i zvanično značajno odloženi rokovi za sprovođenje brojnih antikorupcijskih aktivnosti; usvojena je Uredba o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća; usvojena je Uredba o izmenama Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, kojom je Vlada sebi omogućila da na bilo koji dokument stavi oznaku “službeno” i na taj način ga sakrije od javnosti; usvojena je Uredba o uslovima i načinu privlačenja ulaganja kojom se detaljnije reguliše Zakon o ulaganjima, propis na čije su potencijalno koruptivne odredbe ukazivali Transparentnost Srbija i Agencija za borbu protiv korupcije. U tehničkom mandatu Vlada je imenovala desetak vršilaca dužnosti pomoćnika ministara, prodala je imovinu Železare Smederevo Kini, usvojila Uredbu o uslovima, načinu i postupku raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini Republike Srbije, a doneto je i 67 rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve…

Samo je Ministarstvo prosvete otežano funkcionisalo, pa nije moglo da sprovede javnu nabavku udžbenika za učenike iz socijalno ugroženih porodica.

Malo je verovatno da ćemo dobiti razjašnjenje da li je formulacija o otežanom funkcionisanju “strelica” upućena ka prethodnom ministru i njegovom timu ili pritužba u vezi sa kapacitetima i nadležnostima tokom tehničkog mandata. Za ovo prvo nema mnogo osnova, jer ministar nije lično zadužen da sprovede nabavku, ali ova formulacija bi se mogla protumačiti kao, daleko bilo, strelica ka premijeru koji je tvrdio da nam ništa ne fali u tehničkom mandatu i da sve funkcioniše kako treba.

Malo je verovatno i da će neko u ministarstvu otvoreno reći da je reč o nabavci u vrednosti 300 miliona dinara, velikim igračima, apetitima i interesima i da je možda neko procenio da treba sačekati novog ministra pre nego što se odluči koja je ponuda najpovoljnija.

Ovako, ostaje nam da naivno poverujemo da je problem bio u “tehničkom mandatu”, i da naivno pozovemo na preispitivanje i preciziranje odredbi Zakona o Vladi.

Naime, zakon trenutno navodi da Vlada kojoj je prestao mandat “može vršiti samo tekuće poslove i ne može predlagati Narodnoj skupštini zakone i druge opšte akte niti donositi propise, izuzev ako je njihovo donošenje vezano za zakonski rok ili to nalažu potrebe države, interesi odbrane ili prirodna, privredna ili tehnička nesreća”. Ona “ne može postavljati državne službenike na položaj u organima državne uprave, a pri vršenju osnivačkih prava Republike Srbije može jedino da imenuje ili da saglasnost na imenovanje vršioca dužnosti direktora i članova upravnog i nadzornog odbora”.

Da li je to bila prepreka za nabavku udžbenika? I da li je sve drugo što je Vlada uradila od marta do avgusta potpadalo pod “tekuće poslove”?

Autor je novinar iz Beograda i saradnik Transparentnosti Srbija.

Peščanik.net, 09.09.2016.


The following two tabs change content below.
Zlatko Minić, novinar zarobljen u telu mašinskog inženjera. Novinarstvom počeo da se bavi na Radio Indexu, najduže se zadržao u Beti, gde je dužio resor borbe protiv korupcije. To ga je kao predstavnika novinarskih udruženja odvelo u Odbor Agencije za borbu protiv korupcije 2009, a potom u Transparentnost Srbija. Voli sve što vole mašinci koji se bave novinarstvom u organizacijama civilnog društva: javna preduzeća, izborne kampanje, posebno funkcionerske, transparentnost lokalne samouprave. Analizirao brojne propise i (loše) prakse, učestvovao u izradi više antikorupcijskih (loše primenjenih) akata, radio kao konsultant, trener. Koautor nekoliko knjiga i publikacija o temama koje su zanimljive samo grupi ljudi koje sve lično poznaje: „Rečnik korupcije“ (sa prof. Č. Čupićem), „Politički uticaj na javna preduzeća i medije“ (sa N. Nenadićem), „Funkcionerska kampanja kao vid zloupotrebe javnih resursa“ (sa N. Nenadićem) i „Pod lupom – prva petoletka“ (sa N. Nenadićem, izbor tekstova sa stranice Pod lupom na sajtu Transparentnost Srbija, čiji je urednik).

Latest posts by Zlatko Minić (see all)