Sve dok Svetska banka nije otkrila da se raznim kanalima, što legalno što ilegalno, iz dijaspore u Srbiju slije oko 5,5 milijardi dolara godišnje, država nije pridavala poseban značaj novčanim doznakama naših gastarbajtera iz inostranstva.

Te „sitne“ donacije, koje su uglavnom služile kao dopuna skromnog budžeta rođaka u otadžbini, sada su, u eri ekonomske krize, postale faktor makroekonomske stabilnosti države. Ali, problem je što su se sada na putu tog novca našle dve ozbiljne prepreke – monopol jedne kompanije na brzi transfer novca i revolt dijaspore, koja nije više spremna da se olako „odrekne“ svog novca bez uvida u to gde se, na putu do otadžbine, odliva deo te pošiljke.

Mada te dve stvari nemaju ništa zajedničko, one su zapravo u čvršćoj vezi nego što na prvi pogled izgleda. Ministru dijaspore Srđanu Srećkoviću neće biti nimalo lako da pare dijaspore preusmeri u legalne tokove novca, od čega bi i država mogla da profitira. A evo i zašto. Na skupu o novčanim doznakama iz inostranstva, koji je, u organizaciji Ministarstva za dijasporu održan krajem aprila u Beogradu, među 20-ak političara, bankara, ambasadora i privrednika nije bilo nijednog predstavnika dijaspore, jer niko od njih nije ni bio pozvan. Zoran Jovičić, predsednik Srpskog svetskog kongresa dijaspore, protestovao je zbog toga, apelujući na zemljake iz svih krajeva sveta da privremeno obustave slanje novca preko kompanije Vestern junion sve dok se u Srbiji ne stvori slobodno tržište, zdrava konkurencija i ukine monopol na brzi transfer novca. Srpski svetski kongres dijaspore, koja sebe smatra krovnom organizacijom Srba u SAD i svetu, ima tri zahteva: ukidanje monopola Vestern juniona, stvaranje uslova za zdravu konkurenciju i treći zahtev odnosi se na to da bar jedan predstavnik dijaspore aktivno učestvuje na sledećem skupu o novčanim doznakama iz inostranstva. Profesor Jovičić, inače državljanin Australije, ukazao je na to da Vestern junion, sa svojim zastupnicima, pokriva 95 odsto srpskog tržišta, i kao monopolista diktira uslove transfera novca.

Komisija za zaštitu konkurencije je, inače, još 12. januara, na osnovu ekspertize Instituta ekonomskih nauka, naložila toj kompaniji da raskine ugovore o ekskluzivnosti sklopljene sa 24 poslovne banke, ali ta obaveza nije izvršena do kraja. Trebalo bi podsetiti i na to da dominantan položaj na tržištu kompanija Vestern junion ostvaruje i preko mreže Javnog preduzeća Pošte Srbije i njegovih 1.200 ekspozitura. S druge strane, imajući u vidu činjenicu da na skupu organizovanom povodom Dana konkurencije, na monopol na transfer novca nije ukazao ni premijer Mirko Cvetković, a ni resorni ministar Slobodan Milosavljević, teško da se može govoriti o nameri države da se upusti u rešavanje tog problema. Jer sve dok se transfer novca iz inostranstva ne reguliše u skladu sa standardima EU, o ovom problemu će se govoriti kao o statističkoj grešci, koja je, uzgred, veoma zanimljiva. Jer, najjeftiniji transfer novca imamo upravo iz Irske gde je sedište Vestern juniona.

Danas, 09.05.2010.

Peščanik.net, 11.05.2010.