Srpski kulturni centar “Danilo Kiš” u Ljubljani uz pomoć Ministarstva za kulturu, Turizma Ljubljana i opštine Ljubljana, a u saradnji sa Centrom za kulturnu dekontaminaciju, Beograd, organizuje izložbu:


Ljubigrad-Belana: ljubi Beograd, bela Ljubljana

belgijskoga fotografa Žima Simkea (Jim Sumkay), a na ideju Dušana Jovanovića i Svetlane Slapšak.

Izložba je postavljena na Jakopičevom šetalištu u Tivoliju, Ljubljana.

Izloženo je 118 crno-belih fotografija Beograda i Ljubljane, snimljenih juna 2010 u oba grada, u kojima je Žim bio prvi put u životu.

 

 
Fotografije su dostupne online:

 
Peščanik.net, 17.10.2010.