Na godišnjicu stvaranja prve Jugoslavije (1.12.1918) objavljujemo brošuru profesora, pesnika i publiciste Milivoja V. Kneževića (1899-1973) „Misli o stvaranju Jugoslavije“ iz 1931. godine, čiji reprint je Muzej Jugoslavije objavio 2018. u zborniku „Misliti Jugoslaviju“. Preuzmite PDF cele brošure.

Peščanik.net, 01.12.2021.

JUGOSLAVIJA