Iz vlade se ponavlja da nije važno koliko ima ministara nego kako rade. Takođe, da za efikasnost vlade nije važno koliko ima ministarstava već, jasno je, kako rade. Ne navode se, međutim, nikakvi dokazi za te tvrdnje. Njih ne bi ni bilo lako naći, kako na primerima rada preglomazne vlade, tako i u načelu.

Ovo poslednje je lako videti. Naime, ako broj ministara i ministarstava nije važan, to znači da bi se isti efekat postigao i sa, recimo, deset ministarstava. Isto važi i za potpredsednike vlade. Ako broj nije važan, to znači da bi jedan (ili jedna?) bio isto toliko dobar kao i četvorica. Zašto onda ima baš toliko ministara i potpredsednika vlade koliko ih ima? Zato što je to ministrima važno.

Ponekad se kaže da se ništa ne dobija smanjenjem broja ministarstava, jer se ne smanjuje broj funkcija. Tako da, opet, nije važno, tvrdi se, koliko ima ministarstava. Jer se te funkcije moraju obavljati. To je, zaista, ključno pitanje kada je reč o efikasnosti rada vlade i javne administracije uopšte. Ovo je suviše kratak napis da bi se o tome moglo detaljnije govoriti, ali osnovni je problem lako videti. Uzmimo da postoji dati broj funkcija koje javne vlasti u celini moraju da obavljaju (to nije tačno, jer je i to stvar izbora, ali ostavimo to po strani). Svejedno, nije izvesno da je potrebno sve njih politizovati tako što će svaku izvršavati po jedno ministarstvo. Isto važi i za broj potpredsedničkih funkcija.

Naravno, kada se pogleda stvarni sastav vlade i raspodela funkcija, jasno je da je članovima vlade važan i broj ministarstava i opseg rada, dakle funkcionalnost, pojedinog ministarstva. Jedino što nije važno, jeste efikasnost vlade.

 
Blic, 13.05.2009.

Peščanik.net, 13.05.2009.