U ponedeljak 7. juna, Bodo Hombach, šef medijske korporacije WAZ, uputio je pismo Borisu Tadiću, predsedniku Srbije. Nakon što je kurtoazno pozdravio Predsednika („Uz puno poštovanje vaše ličnosti i vašeg službenog položaja smo odlučili, da vam u smislu naših otvorenih razgovora direktnim rečima opišemo položaj našeg društva i našu odluku“), Hombach ga opominje da je medijska grupacija WAZ investirala u Srbiju 120 miliona evra, uz podsećanje „bili smo pozvani da to uradimo“.

U svetu podzemlja

Sledi Hombachovo objašnjenje: „Medijska grupacija WAZ je dobro prihvaćena u drugim državama jugoistočne Evrope, i u njima ima pozitivna iskustva. Razvoj u tim državama je bio uspešan. Za razliku od toga, u Srbiji smo se do sada susreli samo sa finansijskim gubicima i javnim klevetama. Na kraju smo niz meseci bili izloženi nezapamćenoj medijskoj kampanji koja nas je oklevetala i svrstala u svet podzemlja. Nadali smo se da ćemo povodom toga dobiti podršku države i njenih političara. To pre svega i zato što smo predali i/ili ponudili da predamo državnim organima sve dokumente, spise i sve ostale dokaze koji potvrđuju ispravnost naših postupaka“.

Hombach otkriva Tadiću buduću WAZ strategiju: „Više ne vidimo nikakve mogućnosti da kao izdavač uspešno poslujemo u Srbiji. Iz tog razloga želim da Vas obavestim da nameravamo da počnemo sa prodajom i povučemo svoje investicije iz Srbije, i da uopšteno krenemo sa strategijom povlačenja koja bi minimizirala štetu“.

Tužba protiv Milana Beka u Austriji

U pismu upućenom Tadiću, Hombach otkriva zanimljive detalje: „Protiv bivših i sadašnjih ugovornih partnera, koji su nam bili preporučeni i predstavljeni od strane tada visoko rangiranih ličnosti u srpskoj politici, preduzeli smo pravne korake“. Hombach se u pismu osvrće i na Stanka Subotića: „U ovom trenutku se namirujemo na nepokretnostima jednog ranijeg partnera, u cilju ostvarenja založnih prava. Banke koje su povezane sa ovim su nas informisale da je u ovom pogledu neophodna razumna i stručna saradnja sa različitim institucijama. To ćemo naravno da uradimo“.

Što se tiče Milana Beka, ovako Hombach izveštava Borisa Tadića: „Protiv sadašnjeg srpskog poslovnog partnera smo u Austriji pokrenuli arbitražni postupak. Pomenuti partner je meni i još jednom predstavniku WAZ pre par meseci u Diseldorfu u jednom razgovoru najavio da nećemo dobiti odobrenje za koncentraciju u pogledu ’Novosti’, ukoliko ne ispunimo njegove uslove. Hvalio se time da je bio od velike pomoći Vašem prethodniku. Tvrdio je da je onemogućio našu tadašnju kupovinu akcija, kao i neke druge strane investitore pri ostvarenju njihovih ciljeva (navodeći nekoliko slučajeva). Naveo je da na isti način može da spreči i sprečiće da dođe do odobrenja za koncentraciju. Njegovi uslovi za nas nisu bili prihvatljivi. On je želeo da bude u našem nadzornom odboru za jugoistočnu Evropu i da stekne udeo u našem angažovanju u medijima u Srbiji“.

Konačno, Hombach kaže Tadiću: „Poštovani predsedniče, želimo ukratko i potpuno otvoreno da Vam kažemo: pošto se kao investitori ne osećamo dobrodošli, napuštamo Vašu državu. Ipak, pri tom povlačenju nećemo dozvoliti da nam budu uskraćena još i naša ekonomska prava. U vezi sa postojanjem administrativnih blokada u postupku odobrenja koncentracije za Novosti iznova Vas, u ime medijske grupacije WAZ, molim za, sa pravne strane, korektno ponašanje od strane nadležnih državnih institucija“.

Novosti na rubu stečaja

Hombach podseća Tadića: „Na različite načine ste signalizirali skoro rešenje u vezi sa odobrenjem koncentracije u pogledu prenosa udela u ’Novostima’ koje smo platili pre znatnog vremena, a koje pitanje je po srpskom pravu već odavno trebalo da se reši. Ispunili smo sve navedene uslove i imamo nameru da se i u budućnosti držimo tih uslova. Još pre nekoliko meseci Komisija za zaštitu konkurencije je zahtevala od nas da uplatimo 20.000 evra na ime naknade za izdavanje odobrenja za koncentraciju koje je trebalo da usledi u kratkom roku. U skladu sa srpskim pravom koje se bavi zaštitom konkurencije, ovakav zahtev postoji samo u slučaju datog odobrenja za koncentraciju. Ipak, uprkos svim obećanjima, pomenuto odobrenje nam još nije dato“.

Hombach dodaje: „U međuvremenu je izdavačka kuća Novosti ekonomski propala, raspada se i biva dovedena na rub stečaja. Svakog dana tokom kog nam nije omogućeno da preduzmemo mere u cilju podrške i poboljšanja ’Novosti’ opada i vrednost naše već izvršene investicije“.

Nismo dobrodošli u vašoj državi

Odluku o napuštanju Srbije, Hombach dokumentuje molbom Borisu Tadiću: „S obzirom da nam je kod izdavačke kuće Politika novine i magazini (PNM) država pedesetprocentni (50%) partner, ljubazno Vas molim da nas obavestite sa kim bismo mogli da pregovaramo u pogledu našeg izlaska iz iste i u vezi zajma u visini od 18 miliona evra odobrenog PNM-u“.

Svoje pismo Tadiću, Hombach zaključuje poraznim priznanjem: „Nakon što, nažalost, moramo da prihvatimo da kao medijski investitor nismo dobrodošli u Vašoj državi, sigurno je u obostranom interesu da makar naš izlazak iz iste bude izveden tako da budući strani investitori mogu da pođu od toga da će u Srbiji zateći fer i pravno besprekorne principe na koje se mogu osloniti. Poštovani predsednlče, uveravam Vas da nam nije u interesu da u svađi napustimo Vašu zemlju. Očekujemo i računamo na Vaš lični angažman, kako bi naš izlazak partnerski sproveli“.

E-novine, 15.06.2010.

Peščanik.net, 16.06.2010.