Foto: Edward Burtynsky/Nicholas Metivier, Toronto/Flowers http://goo.gl/VMdZ73

 
Njegova Svetost patrijarh Ruske pravoslavne crkve g. Kiril dobiće danas, posle doksologije u Sabornoj crkvi, počasni doktorat Beogradskog univerziteta (BU).

Dakle, novi kolega po naučnom stepenu. Teško da ćemo se upoznati. Nj. Svetost kao monah, i još sa angažmanom na crkvenom i naučno-istraživačkom radu u Moskvi, izvesno neće crno vino piti u Beogradu, sa kolegom potpisnikom, niti sa kolegama g.g. doktorima Vuletićem, Cvejićem i Bakićem, sklonim da na taj način provode brejkove u svom naučno-istraživačkom radu.

Da malo solunašim, zašto da jedini budem bez (albanske, partizanske, petooktobarske, naprednjačke) spomenice?! U vreme uvođenja bolonjske reforme u Srbiji počeo sam da se potpisujem i u javnosti i na Univerzitetu kao magistar V.I. Smatrao sam (i smatram) da su ukidanjem magistarskih studija kriterijumi za sticanje doktorata svedeni na ranije kriterijume za dobijanje zvanja magistra. Usput, Heiße Magister, heiße Doktor gar. Sam sam napisao magistarsku tezu koju sam odbranio na BU.

Šta li o ovome misli magistar Đorđe Vukadinović, koji je, kako podseti neki dan u Dvouglu magistar doktor Bakić, otpušten sa Beogradskog univerziteta zbog toga što u toku dvadeset pet godina nije mogao da odbrani doktorat?! Verovatno mu kao uverenom pravoslavnom hrišćaninu ne smeta što su Njihova Svetost dobili pripadajući naučni stepen. Ali, smeta mu što su naučni stepen doktora nauka stekli g.g. gospoda doktori Stefanović, Šapić i Mali.

U ono rano bolonjsko vreme žena mi je zabranila da se, budući da sam bio redovni profesor, potpisujem kao magistar.

Zato se potpisujem goluždravo, kako već stoji iznad teksta.

 
Peščanik.net, 13.11.2014.