Foto: Predrag Trokicić

Ko je vikao: Plagijat?!

Dr Filip Čukljević je prijavio Ljiljanu Radenović i Petra Nurkića da su u koautorskom tekstu plagirali tekst stranih pisaca. I drznuo se, veselnik, da ukaže na 173 slučaja doslovnog preuzimanja…

Foto: Predrag Trokicić

Etika i integritet

Pošalje nama profesorima Agencija za suzbijanje korupcije poziv za obuku na daljinu. Da nas obuče etici i integritetu. U dopisu koriste izraze kao „rukovaoc podataka“ i „jaka politika lozinki“.

Foto: Slavica Miletić

Meritokratija

Maks Veber je pisao da sreća teži da bude legitimna. Većina ideologija najvećim svojim delom služi opravdavanju postojeće ili zagovaranju neke drugačije, poželjne raspodele sreće.

Foto: Predrag Trokicić

Doušnici

Doušnik treba da bude glup i podložan ucenjivanju. Poželjno je, mada ne nužno, da bude i ambiciozan. Jedan od doušnika zaduženih i za mene bio je KV radnik, a sada sprema doktorat.

Zastava

Majstori, majstori

Lišeni idejnog i organizacionog vođstva, radnici provode svoje živote pre nego što ih žive. U slučaju potrebe, mogu da posluže kao meso za topove, ili kao egzekutori nad migrantima, muslimanima…

dečak sa maskom na licu prodaje balone

Imunitet krda

Dok Fridom haus svrstava Srbiju u delimično slobodne zemlje, mene zabrinjava to što diktatorov ministar zdravlja ne sme da u okviru svojih nadležnosti naredi obaveznu vakcinaciju.

Exit

Bez mene

Cenim Milana Vukomanovića i njegovu odbranu autonomije univerziteta od klerikalizacije, ali ne bih potpisao peticiju o tome: napis Sergeja Flerea me je podsetio da uvek treba birati društvo.

Natpis: it's not a mistake

Hulje

Hoću li postati naprednjak ili ću se suprotstaviti? Hoću li tražiti demontažu ne samo mafijaškog režima nego celog političkog sistema u kojem je naprednjaštvo prirodno nadmoćan način ponašanja?