Organizacije za zaštitu ljudskih prava pružaju bezrezervnu podršku samoorganizovanim grupama studenata i studentkinja Filozofskog i Filološkog i fakulteta u Beogradu koje već nekoliko dana blokiraju nastavu na svojim fakultetima.

U potpunosti podržavamo plenume Filozofskog i Filološkog fakulteta koji predstavljaju autentični izraz studentskih zahteva i interesa. Nasuprot njima studentski parlamenti su postali regrutni centri za političko uvežbavanje omladine političkih partija čija je osnovna uloga da pacifikuju ili u potpunosti uguše svaki vid studentske borbe koji je direktna posledica nepodnošljivo lošeg stanja u kojem se nalazi visoko obrazovanje.

Organizacije za ljudska prava posebno podržavaju studentske zahteve koji se odnose na smanjenje školarina imajući u vidu da pravo na obrazovanje predstavlja jedno od fundamentalnih ljudskih prava. Podsećamo da je država Srbija ratifikovala Međunarodni pakt o socijalnim, ekonomskim i kulturnim pravima u kome se u cilju punog ostvarenja prava na obrazovanje u članu 13 navodi da „više školovanje treba da bude dostupno svima podjednako, zavisno od sposobnosti svakoga, kroz odgovarajuća sredstva, a naročito kroz uvođenje besplatnog školovanja“. Osim toga, jednaka dostupnost visokom obrazovanju, kao jednom od mehanizama socijalne pokretljivosti, bez obzira na socijalni i materijalni status predstavlja jedno od osnovnih načela na kom je moguće graditi društvo zasnovano na ideji socijalne pravde.

Naročito smo zabrinuti zbog toga što su studenti i studentkinje koji izražavaju svoje nezadovoljstvo neprekidno izloženi pritiscima od strane uprave na svojim fakultetima. Takođe, oštro osuđujemo izjave rektora Beogradskog Univerziteta u kojima se najavljuje „angažovanje države“ u sprečavanju studentskog protesta što predstavlja grubo kršenje autonomije univerziteta, kao i spekulacije o „mogućim incidentima“ kojima su prizvani napadi fašističkih grupa na učesnike i učenice u blokadi. U tom smislu zahtevamo da se ispita pozadina napada bakljom na Filozofskom fakultetu, odnosno nereagovanje policije koja je bila prisutna, te obznane nalogodavci koji koriste usluge fašističkih organizacija koriste u obračunu sa studentima i studentkinjama, ali i LGBT osobama, radnicima/ama, manjinama, itd.

Zahtevamo od uprava na Filozofskom i Filološkom fakultetu da odmah prestanu sa pritiscima na studente i studentkinje koji/e protestuju na svojim fakultetima a od nadležnih džavnih organa da što hitnije stvore uslove za otpočinjanje procesa u kom će se ispuniti svi zahtevi koje su studenti i studentkinje formulisali.

Žene u crnom
Regionalni centar za manjine
Centar za kulturnu dekontaminaciju
Rekonstrukcija ženski fond
Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM
Helsinški odbor za ljudska prava

 
Peščanik.net, 26.10.2011.