Na studentskom plenumu Filološkog fakulteta održanom 24.10.2011. u 20h prisustvovala je i dekanka Aleksandra Vraneš zajedno sa prodekankama za nastavu i za finansije. Odbivši da poštuje proceduru Plenuma i da kao ravnopravni član plenuma sedne među studente, odlučila je da zauzme mesto za katedrom koje, po pravilu pripada moderatoru (ili moderatorima) i zapisničaru Plenuma. Dekanka je počela citirajući izvode iz zakona o visokoškolskom obrazovanju tvrdeći da niti ona niti Filološki fakultet nisu nadležni za naše zahteve, iako su ti zahtevi upućeni Ministarsvu, a ne upravi fakulteta. Ona je insistirala na statističkim podacima Filološkog fakulteta kao i na informacijama vezanim za studiranje po Bolonjskm sistemu, sa čime su studenti vrlo dobro upoznati. Obraćala se pojedinim studentima ističući da ih prepoznaje i da zna za njihove probleme, ali da za njihovo rešavanje postoje zvanični kanali. Nakon toga nam je pročitala odgovore Ministarstva na zahteve SKONUS-a, koji, kako je već poznato, nemaju veze sa našim zahtevima. Naime, SKONUS traži da svi studenti koji su ostvarili uslov od 48 ESPB budu oslobođeni plaćanja školarine (bilo dela, bilo cele), što nije isto što i budžetski status. Plenum Filološkog fakulteta traži da svi ti studenti dobiju status studenta koji se finansira iz budžeta kako bi imao pravo na beneficije koje takav status donosi, a na koje gubi pravo ukoliko se ispune zahtevi SKONUS-a i student bude samo oslobođen plaćanja školarine. Govorila je o tome kako Srbija nije bogata zemlja te da ne može da finansira sve studente iako znamo da država subvencioniše profit privatnih i stranih firmi, i da politička elita konstantno podiže sebi plate. Studenti u protestu se pitaju dokle će se izgovor da se nema para koristiti za nedovoljno ulaganje u obrazovanje ? Dekanka je rekla da svaki student koji ima finansijske probleme može da ode u dekanat i zamoli za smanjenje školarine. Studenti u protestu ne žele da mole za ono što im pravom pripada i za šta su njihovi roditelji platili kroz porez. Istakla je kako naš način borbe, po njenom mišljenju nije legitiman i da je nasilan te da je trebalo pismeno da se obratimo studentskim predstavnicima za koje većina studenata nije ni čula do početka blokade jer su se tek tada oglasili i to u cilju suzbijanja ovog štrajka. Zahtevala je od studenata kolegijalni i akademski odnos koji ona sama nije pokazala niti svojim izjavama u medijima niti svojim upadanjem u reč studentima koji su govorili. Tokom celog razgovora sa studentima koleginica dekanka je zadržala arogantan i paternalistički stav. Ni na jedno pitanje studenata među kojima su bila pitanja zašto profesori ne podrže protest i šta je ona konkretno uradila na poboljšanju uslova studiranja na Filološkom fakultetu dekanka nije odgovarala ponavljajući da ona nije nadležna za naše zahteve i pritom sve vreme skrećući temu na trenutno manje bitne stvari. Studenti su više puta pozvali sve profesore i dekanski kolegijum da im se aktivno pridruže protestu i da podrže studente u blokadi i borbi za obrazovanje na šta je dekanka odgovorila da ona ne može da nas podrži. Uporno se pozivala na poštovanje zakona iako je očigledano da je zakon loš i da je reforma propala. Na kraju je ljubazno ’upoznala’ studente u blokadi da za njihovo ponašanje postoje disciplinske mere. Pravdajući se da je umorna, odlučila je da se povuče. Studenti u protestu ovakav njen nastup oštro kritikuju i ocenjuju ga kao najjeftinije prodavanje magle. Očekujemo da će uprkos njenim stavovima većina profesora pozitivno reagovati na studentsku borbu te da ćemo zajedno iznaći rešenje za probleme koji vrlo brzo mogu postati i njihovi.

 
Plenum studenata Filološkog fakulteta, 25.10.2011.

Peščanik.net, 26.10.2011.