Pozivaju se zainteresovani studenti i studentkinje Univerziteta u Novom Sadu i drugih visokoškolskih ustanova da se prijave na jednosemestralni kurs “Škola za interkulturalnu komunikaciju, ljudska prava i nenasilno rešavanje konflikata“, koji će se organizovati od septembra do decembra 2011. godine, u prostorijama Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Predavači na kursu će biti profesori i profesorice novosadskog i beogradskog univerziteta, stručnjaci za pojedine oblasti, publicisti i predstavnici civilnog društva.

Učestvovanjem na ovom kursu studenti dobijaju bodove po ICTY sistemu.

Kurs je odobren od strane Senata Univerziteta u Novom Sadu, podržava ga Misija OEBS-a u Beogradu, a organizuje Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji.

Prijave se primaju do 1. septembra 2011. godine.

Popunjene prijavne formulare studenti mogu poslati na adresu [email protected] i [email protected].

  • Preuzmite prijavni formular

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 15.05.2011.

Peščanik.net, 15.05.2011.