Rat u brojkama: demografski gubici u ratovima na teritoriji bivše Jugoslavije 1991-1999, uredila Dr Ewa Tabeau, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji.

Knjiga se sastoji od izveštaja veštaka tužilaštva u Hagu koji su predstavljeni na suđenjima od 2000. do 2008.

PDF: Rat u brojkama

 
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 09.11.2009.

Peščanik.net, 13.11.2009.