Ako je kurs dinara fiksiran ili ima predvidivo kretanje, potrebne su rezerve stranog novca kako bi se taj nivo ili taj trend kretanja kursa održali. Potrebno je stranim novcem kupovati dinare ako im je ponuda povećana. Ili je potrebno povlačiti evre ako im je ponuda povećana, kako ne bi došlo do apresijacije kursa dinara. Kako su rezerve ograničene, rizik da će se potrošiti ako se pritisci na kurs pojačaju zahtevaju da rezerve budu veće nego što je najčešće potrebno da bi se održao željeni nivo kursa.

Održivost nekog kursa, međutim, ne zavisi samo od deviznih rezervi, već i od toga da li je taj kurs, pojednostavljeno rečeno, precenjen ili potcenjen. Ako je precenjen, tada će se moći održati dok se ne istroše rezerve stranog novca. Održivost podrazumeva čitav niz stvari, kao što su usklađenost kamatnih stopa i inflacije s onima u inostranstvu, a i izbalansiranost u spoljnoj razmeni. Ako su ti uslovi zadovoljeni, zašto ne bi bilo bolje ne pustiti kurs da pliva i znatno smanjiti potrebne rezerve stranog novca? Jer ako je kurs dinara fleksibilan, nema potrebe da centralna banka interveniše prodajom ili kupovinom stranog novca, pa ne mora ni da gomila devizne rezerve.

 
Blic, 01.08.2012.

Peščanik.net, 01.08.2012.


The following two tabs change content below.
Vladimir Gligorov (Beograd, 24. septembar 1945 – Beč, 27. oktobar 2022), ekonomista i politikolog. Magistrirao je 1973. u Beogradu, doktorirao 1977. na Kolumbiji u Njujorku. Radio je na Fakultetu političkih nauka i u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu, a od 1994. u Bečkom institutu za međunarodne ekonomske studije (wiiw). Ekspert za pitanja tranzicije balkanskih ekonomija. Jedan od 13 osnivača Demokratske stranke 1989. Autor ekonomskog programa Liberalno-demokratske partije (LDP). Njegov otac je bio prvi predsednik Republike Makedonije, Kiro Gligorov. Bio je stalni saradnik Oksford analitike, pisao za Vol strit žurnal i imao redovne kolumne u više medija u jugoistočnoj Evropi. U poslednje dve decenije Vladimir Gligorov je na Peščaniku objavio 1.086 postova, od čega dve knjige ( Talog za koju je dobio nagradu „Desimir Tošić“ za najbolju publicističku knjigu 2010. i Zašto se zemlje raspadaju) i preko 600 tekstova pisanih za nas. Blizu 50 puta je učestvovao u našim radio i video emisijama. Bibliografija