Inicijativa mladih za ljudska prava pozdravlja presudu Evropskog suda za ljudska prava kojom je utvrđeno da je država Srbija prekršila član 10 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, koja se odnosi na slobodu izražavanja mišljenja, kao i pravo primanja i saopštavanja infromacija. Jednoglasnom odlukom suda naloženo je da Bezbedonosno-informativna agencija (BIA) dostavi podatke o broju prisluškivanih osoba u Srbiji tokom 2005. godine, koje je tražila Inicijativa.

Inicijativa je 31. oktobra 2005. godine podnela Bezbednosno-informativnoj agenciji zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u kojem je tražila podatak o broju prisluškivanih građana Srbije tokom 2005. godine. Pozivajući se na član 9 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog znacaja, BIA je odbila da dostavi traženu informaciju, navodeći da podatak o broju prisluškivanih osoba predstavlja državnu tajnu, te da stoga ne može biti dostupan javnosti. Postupajući po žalbi Inicijative na ovaj odogovor, poverenik za slobodan pristup informacijama od javnog značaja je 22. decembra 2005. godine doneo rešenje kojim se nalaže da BIA dostavi tražene informacije. Umesto da postupi po rešenju poverenika i dostavi tražene informacije, BIA je pokrenula upravni spor pred Vrhovnim sudom Srbije sa zahtevom da se rešenje poverenika poništi zbog nezakonitosti. Vrhovni sud je odbacio ovu tužbu 23. maja 2006.

Inicijativa je 29. maja 2006. podnela zahtev Vladi Republike Srbije da obezbedi izvršenje rešenja poverenika. Iskoristivši sva pravna sredstva u Srbiji, 29. novembra 2006. Inicijativa se obratila Evropskom sudu za ljudska prava zbog povrede prava garantovanih članom 10 i članom 6 (stav 1) Evropske konvencije. U dopisu koji je uputila Inicijativi 23. septembra 2008, BIA navodi da ne poseduje traženu informaciju.

Prema stanovištu suda, Inicijativa je imala legitiman interes da traži podatke sa namerom da ih javno prezentuje i tako doprinese javnoj debati na ovu temu. Odbijanjem da dostavi traženi podatak, BIA je prekršila pravo Inicijative na primanje i širenje informacija, garantovano članom 10 Evropske konvencije. Sudsko veće je takođe zaključilo da je odbijanjem da postupi po rešenju poverenika, kojim se nalaže dostavljanje tražene informacije, Bezbedonosno-informativna agencija postupila suprotno odredbama domaćeg zakonodavstva, konkretno Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. U odluci suda se navodi i da odgovor Bezbedonosno-informativne agencije iz septembra 2008. da ne poseduje tražene informacije nije ubedljiv, s obzirom na prirodu informacija, a posebno ako se uzme u obzir činjenica da je od samog početka BIA odbijala da dostavi informacije koristeći se izgovorom tajnosti.

Presuda Evropskog suda za ljudska prava predstavlja veliki podsticaj za otvaranje pitanja dostupnosti dokumenata kojima raspolažu službe bezbednosti koje su se dosadašnjim postupanjem predstavljale i u javnosti percipirale kao zatvorene institucije koje ne prepoznaju pravo na slobodan pristup informacijama i dostupnost informacija javnosti, kao elementarnu demokratsku instituciju. Ovom presudom postavljen je i osnov za precizno definisianje člana 9 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja koji reguliše uslove pod kojima organi javne vlasti mogu da ograniče ili isključe pravo na slobodan pristup informacijama.

 
Peščanik.net, 27.06.2013.

Srodni linkovi:

TEMA – SRBIJA U STRAZBURU

VIDEO – Slučaj BIA