Ako ste student u Srbiji ili planirate da upišete studije u Srbiji ili ste već završili fakultet u Srbiji, opcija koja je interesantna i realna jeste studiranje na bečkom univerzitetu. Naime, danas se na studijama u Beču nalazi veliki broj studenata iz Srbije, iz zemalja regiona i iz celog sveta. Evo par informacija iz prve ruke.

Prvi korak jeste prijavljivanje na internet strani Bečkog univerziteta (informacije ćete naći na strani student point), gde popunite aplikaciju u kojoj navodite svoje do sada stečeno obrazovanje, kao i studije koje trenutno pohađate i studije koje želite da pohađate na bečkom univerzitetu. Ako ste u nedoumici da li ćete biti primljeni zbog slabijeg proseka ocena ili vaših godina, nemajte brige, poznajem studenta koji je završio Pravni fakultet u Beogradu za osam godina sa prosekom 6,5 i koji je uspeo da upiše odgovarajuće studije, kao i studenta iz Bosne koji je sa svojih 30 godina tek upisao poljoprivredni fakultet, i nedavši ni jedan ispit na fakultetu u svojoj zemlji, uspeo da bude primljen na dalje studije. Faktički od vas se traži samo da prikažete odgovarajuću potvrdu sa fakulteta u Srbiji, u kojoj stoji da imate mesto na matičnom fakultetu, to jest mogućnost da studije koje želite pohađati u Beču, možete da pohađate i u Srbiji.

Posle popunjavanja aplikacije na internet stranici, u što skorijem roku treba poštom da pošaljete odgovarajuću dokumentaciju koja se tiče vašeg do sada stečenog obrazovanja, potvrdu o mestu na matičnom fakultetu u Srbiji, rodni list, kopiju pasoša. Sva dokumenta treba da budu prevedena na nemački jezik od strane sudskog tumača (kopije dokumenata overene od strane suda). Kada ste sve to obavili, retko se desi da vam zahtevaju da svoju dokumentaciju dopunite, za šta vam bude ostavljen dodatni rok. Najverovatnije ćete dobiti potvrdu od bečkog univerziteta u kojoj stoji da ispunjavate uslove da pohađate studije u Beču, kao i da je uslov da pre toga pohađate univerzitetski kurs nemačkog jezika pri bečkom univerzitetu.

Sledeći korak se sastoji u tome da zakažete termin u austrijskoj ambasadi u Beogradu (telefonom) i potom da podnesete zahtev za dobijanje boravišne dozvole (napominjem da je dobro sa sobom povesti nekoga ko poznaje nemački jezik, jer je formular zahtev za boravišnu vizu na nemačkom, pa možete doći u priliku da za popunjavanje formulara platite agenciji nerealnu sumu). Uz zahtev podnosite sledeća dokumenta: potvrdu da ste primljeni na studije na bečkom univerzitetu, kopiju pasoša, pasoš, stari pasoš i kopiju, fotografiju novijeg datuma, izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu od strane SUP-a Srbije da niste osuđivani za krivična dela, kao i potvrdu od suda da se trenutno ne nalazite pod istragom i da se protiv vas ne vodi krivični postupak. Potom, potvrdu sa fakulteta u Srbiji kao i kopiju indeksa ili dokaz o do sada završenom školovanju – u stvari sva ona dokumenta koja ste već poslali fakultetu (dobro je odmah napraviti više kopija svih dokumenata koje ste preveli na nemački, da ne biste kasnije to morali da radite opet). Zatim, tu je dokaz o obezbeđenim finansijskim sredstvima, što znači da treba da podnesete i potvrdu od strane banke u kojoj stoji da se na vašem deviznom računu nalazi 7000 evra, faktički novac treba da bude na vašem računu određeno vreme, znači ponavljam određeno vreme treba da se nalazi na računu, jer potvrdu od strane banke podnosite samo jednom (devizni račun mora biti takav da povodom njega dobijete karticu sa kojom je moguče služiti se u Austriji). I na kraju još dokaz o obezbeđenom smeštaju, što može biti, u slučaju da imate nekog rođaka, njegov ugovor o stanu sa overenom izjavom da student može da živi tu za sve vreme studija i kopija pasoša stanodavca, isto tako to može biti mesto u studentskom domu (mesto u domu može da se nađe za 200 evra) ili pak neko sasvim drugo rešenje stambenog pitanja, stan u Beču je moguće nekad naći za jako malo novca… Još jednom, sva dokumenta moraju biti prevedena na nemački jezik i overena od strane sudskog tumača.

Vreme koje je potrebno da bi se ceo postupak sproveo zaista varira od slučaja do slučaja, to može biti svega 3 meseca pa do 6 meseci, potrebno je obratiti pažnju na rokove u kojima je moguće aplicirati, tj. datume kada počinju semestri u Austriji. Inače, studenti ne plačaju taksu za vizu, ali kada dođete u Beč treba da podignete boravišnu dozvolu u obliku kartice koju plaćate oko 130 evra i koja važi godinu dana.

Kada vam je već odobrena viza, naravno, ostaje da otputujete u Beč, gde vas u početku čeka opet dosta papirologije, treba prvo posetiti fakultet i dobiti razne potvrde i upisati se na kurs nemačkog jezika (koji košta 400 evra po semestru), zatim da se prijavite u zavod  za zdravstveno osiguranje, pa zatim da podignete svoju boravišnu dozvolu, i tako dalje – birokratije nikad dosta. Što se tiče plaćanja studija, propisi se uvek menjaju, tako da je to stvar na koju treba obratiti pažnju, ali cene u suštini uvek ostanu prihvatljive. U početku ćete pohađati samo kurs nemačkog jezika, možda čak dva do tri semestra. Inače, moram da naglasim da sve date infomacije morate proveriti, jer se birokratski propisi uvek menjaju.

Kao strani student imate pravo na rad, ali smete da zaradite samo 357 evra mesečno, a pre nego što počnete da radite vaš poslodavac mora da dobije posebno odobrenje od strane zavoda za zapošljavanje da biste radili kod njega, što se kasnije ispostavi kao bitna stavka koja može da prevagne pa da vas poslodavac ne zaposli, no mnogi studenti se snađu pa rade na crno, a posla ima, i uz odgovarajuću dozu upornosti moguće ga je naći, no najveći problem na putu nalaženja posla će biti nepoznavanje jezika.

Beč je inače jedan savremen i moderan grad, u kome možete sresti ljude iz najrazličitijih delova sveta, čuti najrazličitije moguće jezike, jedna sasvim drugačija kultura, u stvari, multikulturalnost. Grad obiluje mnoštvom parkova i zelenih površina, kako je dosta popularna kultura voženja bicikala, može se naći dosta biciklistićkih staza. Po nekim informacijama, Beč je najčistiji grad u Evropi. Provod u Beču je dosta raznovrstan, moguće je zadovoljiti najraznovrsnije muzičke ukuse, a provod je moguće naći svakim danom sve do ranih jutarnjih časova. U stvari onaj Beč koji vidite noću je jako drugačiji od onog koga vidite danju, u pozitivnom smislu.

 
Autor je slušalac iz Beča.

Peščanik.net, 19.04.2009.