Getty Images

 
Ako na Zapadu Boga nema, onda je protiv Zapada sve dozvoljeno – ovako bi mogla da glasi politička misao vodilja pojedinih pravoslavnih episkopa i laika. Na praznik Svetog Vasilija Ostroškog 12. maja, tokom litije u Nikšiću, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije osvrnuo se na navodu antipravoslavnu izjavu Karla Bilta, ministra spoljnih poslova Švedske, rekavši da se pred licem Svetog Vasilija „mora pomenuti izjava Karla Bilta da je najveća greška savremene ruske vlade i Putina što se vratio pravoslavlju, koje je gore od terorizma islamskog koji se pojavljuje na istoku“ (Blic, 13.05.2014). U litiji su učestvovali i Milorad Dodik, predsednik Republike Srpske, Bratislav Petković, predstavnik Kancelarije za vere Vlade Srbije, ali i diplomatski predstavnici Rusije, Ukrajine i Srbije u Crnoj Gori. Mitropolitova izjava se može posmatrati u sklopu nove ruske doktrine o pravoslavnoj civilizaciji. Amfilohije se svecu obraća kao zaštitniku pravoslavlja, preporučujući mu da rusku pravoslavnu vladu i Putina zaštiti od Biltovih izjava. Istovremeno, mitropolit poručuje Rusima da je njegova episkopska stolica budna predstraža zajedničkog pravoslavnog doma sa centrom u Moskvi.

Ali, da li je Karl Bilt ovako nešto zaista izjavio?

Dveri su 1. maja objavile navodni komentar Karla Bilta, sledeće sadržine: „U današnjoj Rusiji situacija je mnogo gora. Putin demonstrira privrženost ne međunarodnim vrednostima, već pravoslavnim. Njegova podrška Asadu u Siriji može se objasniti time što je Asad štitio pravoslavne u Siriji. Pored toga, pravoslavlje je opasnije od islamskog fundamentalizma i zbog toga predstavlja najveću opasnost za zapadnu civilizaciju“. Dveri su ovu Biltovu izjavu kopirale sa bošnjačko-islamskog sajta Saff (BiH) koji je objavljuje 30. aprila. Saff je komentar preuzeo sa srpskog sajta Modran (BiH) gde je vest objavljena istog dana. Sajt Modran je vest preneo sa dijasporskog sajta Srbi na okup – koji deluje sa blagoslovom nekadašnjeg episkopa SPC Artemija, a sada, odlukom crkvenog suda, monaha – i koji vest o Biltovom komentaru objavljuje pod naslovom Evropa mrzi pravoslavlje, takođe 30. aprila.

Jedino je sajt Srbi na okup prikačio za svoju vest neke izjave Karla Bilta na engleskom jeziku, ali ni u tim tekstovima se ne nalaze gore navedene reči. Prvi izvor je Biltov tvit od 24. marta ove godine koji se sastoji od svega dve kratke rečenice: „Perhaps @McFaul underestimating force of Putin’s new anti-Western and anti-decadent line. Building on deeply conservative orthodox ideas“. Drugi izvor na koji se okupljeni Srbi pozivaju je sa sajta The Huffington Post i tiče se posete Karla Bilta Atini. Naslov novinskog teksta od 4. maja glasi EU Urges Russia And Ukraine To Defuse Crisis i tu Bilt izjavljuje sledeće: „We are having a profound debate on what is the nature of Russia… I think it’s pretty clear that Russia has changed in the last few years,“ he told reporters outside the session in Greece. „There is a new political mentality, at least from the Kremlin. They are intending to build up… an Orthodox bastion against the West“. Svoju vest Evropa mrzi pravoslavlje sajt Srbi na okup objavljuje 30. aprila, pozivajući se na tekst The Huffington Posta koji je objavljen 4. maja, nekoliko dana kasnije. Okupljeni Srbi su vest objavili i posle nekoliko dana je doradili – ali sa informacijom koja dovodi u pitanje verodostojnost onoga što se u njihovoj prvobitnoj vesti već nalazi. Za koga pišu ovi ljudi? Šta misle o svojim čitaocima i koga žele da informišu?

U svakom slučaju, ispada da je jedan kanonski episkop SPC poverovao u lažnu vest koju je izvorno plasirao jedan od sajtova raščinjenog episkopa Artemija.

Kao što se na osnovu priloženog vidi, Karl Bilt nije izjavio ono što mu pravoslavna desnica i jedan episkop SPC podmeću. Ali jeste konstatovao da Putinova politika nalazi svoju inspiraciju u nekoj vrsti pravoslavnog konzervativizma, kao i to da ruske vlasti od Rusije žele da naprave pravoslavni bastion protiv Zapada. A to je, kao što znamo, politika u kojoj desnica i ovaj episkop već ionako rado i aktivno učestvuju.

 
Peščanik.net, 14.05.2014.