Koalicija za pristup pravdi zahteva od pravosudnih organa da pod hitno istraže tvrdnje i dokaze koje je Fond za humanitarno pravo izneo na konferenciji za novinare 29. januara, a koji ukazuju na to da su načelnik Generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković i brigada kojoj je bio na čelu tokom 1999. godine, odgovorni za ratne zločine na Kosovu.

Takođe, zahtevamo od predstavnika vlasti da odmah prestanu da daju opasne i neodgovorne izjave – vraćajući u upotrebu mitski rečnik iz devedesetih i govoreći o stranim špijunima, izdajicama i zaveri protiv Vojske i Srbije – i omoguće pravosudnim organima da rade svoj posao.

Organi javne vlasti ne smeju napadati organizacije civilnog društva koje ukazuju na teške povrede ljudskih prava. Političari ne mogu govoriti o tome da je u toku “atak na vojsku i državu” u slučaju kad organizacije civilnog društva upućuju na odgovornost pojedinaca koji zauzimaju najviše vojne i državne funkcije.

Koalicija za pristup pravdi smatra da bi bez odlaganja trebalo pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornih za izvršene ratne zločine o kojima je Fond za humanitarno pravo izneo podatke. S obzirom na to da se već godinama radi o tabu-temi, o kojoj govore samo retki i hrabri, i to uz rizik da se nađu na udaru i političara i medija u njihovoj službi, slučaj generala Dikovića predstavlja izvanrednu priliku da se napokon pokrene široka javna diskusija o ratnim zločinima koji su tokom devedesetih činjeni u ime Srbije.

Koalicija za pristup pravdi koju čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, CHRIS – mreža odbora za ljudska prava u Srbiji, Fond za humanitarno pravo, Inicijativa mladih za ljudska prava, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, NUNS i Praxis.

Koalicija protiv diskriminacije koju čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten LGBT, PRAXIS i Regionalni centar za manjine.

Peščanik.net, 31.01.2015.