U skladu sa opštim raspoloženjem u narodu, držim da je sada pravi trenutak da se izlože očekivanja od nove vlade u pogledu ljudskih prava i sloboda. Kako se najavljuju teški ali nephodni potezi koji će omogućiti otvaranje novih radnih mesta, stabilan ekonomski rast, uravnoteženje javnih finansija i napredak u oblasti kulture, obrazovanja, sporta i drugih oblasti, ima smisla izneti i neka očekivanja u pogledu ljudskih prava. Imajući u vidu da se privredni razvoj obično pozitivno odražava na životne prilike pojedinca, nema razloga da sumnjamo da će zlatno doba koje treba da nastupi obuhvatiti i unapređeno uživanje ljudskih prava. Ovo je moj skromni doprinos verovatno već dobro razrađenom planu najjače stranke u pogledu prioriteta buduće vlade po pitanju ljudskih prava, oko kojeg se lome koplja prilikom pregovora s potencijalnim koalicionim partnerima.

Očekujem sređivanje prilika u pravosuđu. To bi značilo pokretanje i vođenje sudskih postupaka bez mešanja izvršne vlasti, da sudije sude u skladu s Ustavom, ostalim propisima i standardima sadržanim u ratifikovanim međunarodnim konvencijama. Takođe očekujem formulisanje jasnih i proverljivih kriterijuma na osnovu kojih se može vrednovati rad sudija.

Očekujem poštovanje osnovnih prava okrivljenih u krivičnom postupku kroz preduzimanje mera za sprečavanje kršenja pretpostavke nevinosti kroz tekstove tabloidnih medija, najave hapšenja itd. Takođe očekujem da se predstavnici izvršne vlasti neće mešati u rad sudova i tužilaštava i da neće stvarati atmosferu u kojoj se nešto očekuje od sudija u pojedinim postupcima.

Očekujem usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji će omogućiti pristup sudu najugroženijim delovima stanovništva. Ovaj zakon treba da ima za cilj omogućavanje pristupa pravdi najugroženijima a ne favorizovanje i/ili subvencionisanje pojedinih profesija.

Očekujem od nove vlade da osnaži slobodu medija kroz usvajanje relevantih zakona i praktično delovanje. Pod ovim mislim da treba naći pravu meru između omogućavanje slobode izveštavanja o pitanjima od javnog značaja, a ipak zaštititi čast i ugled pojedinaca od neosnovanog blaćenja. Očekujem da svaki pokušaj uticaja predstavnika vlasti na novinare i uređivačku politiku medija bude sankcionisan najmanje gubitkom funkcije.

Očekujem da premijer ili predsednik „preseče vrpcu“ na otvaranju spomenika ili nekog drugog obeležja na mestu masovnih grobnica kosovskih Albanaca u Srbiji. Nadam se da će prioritet nove vlade biti gonjenje i kažnjavanje počinilaca ovih zločina i obeštećenje porodica žrtava.

Očekujem da će Vlada savesno izvršavati odluke Ustavnog suda i Evropskog suda za ljudska prava, ne samo po pitanju isplate dosuđenog novčanog obeštećenja, već i izmene zakonodavnog okvira i preduzimanja drugih mera koje imaju za cilj obeštećenje žrtava i sprečavanje sličnih povreda u budućnosti. Slična očekivanja važe i za odnos prema domaćim nezavisnim institucijama (Zaštitnik građana, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti itd).

Očekujem preduzimanje konkretnih koraka usmerenih na unapređenje položaja manjina, naročito Roma. Takođe očekujem da se LGBT populaciji omogući korišćenje ustavom garantovane slobode mirnog okupljanja, kao i zakonsko regulisanje istopolnih zajednica i priznanja posledica promene pola.

Očekujem reformu postupka azila u Srbiji, tako da osobe koje su u opasnosti od progona u državi porekla imaju realne šanse da dobiju azil u Srbiji, kao i usvajanje mera koje će omogućiti integraciju lica kojima je dodeljen status azilanta. Nadam se prestanku prakse „feudalizacije“ pojedinih resora državne uprave (primer: „krkobabićevizacija“ Komesarijata za izbeglice koji je u prethodnim vladama bio „dodeljen“ PUPS-u, čiji kadrovi su mogli da vedre i oblače bez ikakve bojazni da će biti smenjeni) i uvođenju principa odgovornosti po kojem će svaki funkcioner koji ima nezadovoljavajuće rezultate dati ostavku.

Očekujem promenu odnosa prema osobama sa psihosocijalnim i intelektualnim teškoćama kroz potpuno ukidanje oduzimanja poslovne sposobnosti i njegovu zamenu sistemom donošenja odluka uz podršku. Sprovođenje tzv. deinstitucionalizacije, tj. zatvaranje glomaznih ustanova u kojima lica s teškoćama (često bez svoje saglasnosti) borave, i organizovanje njihovog života u zajednici.

Očekujem preduzimanje mera koje će voditi dugoročnom smanjenju broja lica lišenih slobode i omogućavanje života sa minimumom dostojanstva ljudima na izdržavanju kazne zatvora (to u praksi znači da niko ne boravi 23 časa dnevno u vlažnoj i ruiniranoj ćeliji skupljajući bubašvabe, da Specijalna zatvorska bolnica u Beogradu više liči na bolnicu a manje na kazamat itd). Očekujem da vlada sprovodi politiku nulte tolerancije prema primeni sile od strane policije u cilju iznuđivanja priznanja i da se državni službenici koji zlostavljaju lica lišena slobode adekvatno kazne.

Očekujem da predstavnici izvršne vlasti, na svim nivoima, sarađuju sa organizacijama civilnog društva. To bi podrazumevalo da državni službenici neće označavati organizacije civilnog društva kao izdajnike i da neće tolerisati atmosferu u kojoj se organizacije civilnog društva, mediji ili pojedinci javno proskribuju. Bilo bi lepo kada bi predsednik vlade na početku svog mandata održao sastanak sa predstavnicima civilnog društva i na taj način poslao poruku javnosti da podržava njihov rad.

Očekujem maksimalan angažman vlasti na zaštiti prava na život svih građana (ovde bih naglasio lečenje bolesne dece, ali i drugih teško bolesnih ljudi, pooštravanje uslove za dobijanje dozvole za držanje oružja i sprovođenje redovnih zdravstvnih kontrola i psiholoških procena osoba koje poseduju dozvolu).

Očekujem poboljšanje položaja žena, pre svega zaštitu od nasilja u porodici ali i na tržištu rada. Pod ovim podrazumevam preduzimanje mere kako bi zaštita žena od nasilja u porodici postala prioritet policije i kako žene ne bi bile otpuštane s posla zbog planiranja porodice. Među prioriteima policije treba da se nađe i nasilje prema raznim manjinama (etničkim, verskim, seksualnim itd).

Očekujem da poštovanje ljudskih prava postane jedan od principa spoljne politike Srbije. U međunarodnim organizacijama i drugim forumima predstavnici Srbije treba da postupaju po zvaničnom uputstvu koje će nalagati osudu država u kojima se krše ljudska prava. Konačno, očekujem da se njihov stav po pitanju Kosova (sa ili bez zvezdice) neće uzimati kao olakšavajuća okolnost.

 
Peščanik, 15.04.2014.