Vesna Pešić je u parlamentu postavila pitanje Vladi o skrivenim ugovorima i novcu koji se plaća lobi firmama u SAD.

“Možda ne bih reagovala da su ti iznosi bili mali, ali to je iznos od oko dva i po miliona dolara novca srpskih poreskih obveznika. Reč je o tome da se do tih informacija može doći preko dokumentacije Ministarstva pravde SAD koje je u stvari potvrdilo da su ugovori napravljeni sa dve glavne filijale za ovaj posao”, rekla je Vesna Pešić u parlamentu Srbije.

Ona je navela da se jedna firma zove “Advanced practical Solutions” ilinoiškog lobiste Milana Petrovića, odnosno, “interesantno je da se svi lobisti vrte oko onog Roda Blagojevića iz Demokratske stranke koji je već tamo optužen za određene mahinacije”.

Druga firma je “30 points strategies” i te dve firme Srbiju zajedno koštaju 145.000 dolara svakog meseca ili 1,74 miliona dolara godišnje.

“Takođe, veoma je zanimljivo da je sa firmom “APS LLC” ugovor potpisala Tamara Stojčević, generalni sekretar Vlade, 30. aprila, u stvari, istog onog dana kada je Vlada taj zaključak usvojila. Tada je ona po naređenju šefa takav jedan ugovor za nas potpisala. Drugi ugovor sa firmom “30 points strategies” potpisuje Mirko Stefanović generalni sekretar MSP Srbije. Ugovor je na snazi od oktobra prošle godine i vredan je 42.000 evra ili 59.600 dolara”, rekla je Pešićeva.

Ona se zapitala kako poreznici mogu da kontrolišu ovakve ugovore. “Šta su zadaci ovakvih lobista? Koji je kvalitet ovakvog lobiranja? Šta Srbija treba da postigne da se ovako veliki novci izdvajaju za neko lobiranje za koje mi ne znamo kakvog će uspeha imati? Da li je to potrebno, pogotovo, da li je potrebno da javnost o tome ništa ne zna”, zapitala je Pešićeva.

Ona je dodala da ukoliko je reč o uobičajenim poslovima koje Vlada treba da finansira onda bi bilo dobro da je o tome i Skupština obaveštena. “Bilo bi dobro i da je javnost u Srbiji obaveštena na šta se bacaju pare sada u vreme krize i kada će možda doći do povećanja poreza ili do smanjenja penzija i plata. Sa druge strane, vidimo pare se razbacuju”, rekla je Pešićeva.

Ona je upozorila i da je SIEPA, vladina organizacija za promociju izvoza, takođe, u SAD sklapala izuzetno teške i nepovoljne ugovore.


Bacanje para u lobi

“Ja molim da Skupština bude obaveštena o ovako velikim iznosima i o tome na koji način generalni sekretari Vlade i MSP mogu da troše ovakve sume novca a da to ne zna javnost i Skupština Srbije. Da nije ovakva kriza pa da im pogledamo kroz prste, ali u krizi kada ljudi nemaju posla, kada se teško živi i ne zna se šta će biti nije u redu da se na ovaj način bacaju pare”, rekla je Vesna Pešić u parlamentu.

 
Borba, 29.07.2009.

Peščanik.net, 30.07.2009.