Autoput u Arizoni

Arizona, foto: Peščanik

REZOLUCIJA

Budući da su izvještaji, prvi iz oktobra 2018. nazvan „Specijalni izvještaj o globalnom zagrijavanju od 1,5oC“ od strane Međuvladinog panela o klimatskim promjenama, i drugi pod naslovom „Izvještaj Četvrte nacionalne procjene klimatskih promjena“ iz novembra 2018. pokazali:

(1) da je ljudska aktivnost dominantan uzrok posmatranih klimatskih promjena tokom prošlog vijeka;

(2) da promjena klime uzrokuje porast nivoa mora, porast šumskih požara, teških oluja, suša i drugih ekstremnih vremenskih prilika koje ugrožavaju ljudske živote, zajednice i kritičnu infrastrukturu;

(3) da će globalno zagrijavanje na ili preko 2 stepena Celzijusa iznad predindustrijskih nivoa izazvati

(A) masovne migracije iz regija koje su najviše pogođene klimatskim promjenama;

(B) više od 500 milijardi dolara u izgubljenom godišnjem iznosu ekonomske produkcije u Sjedinjenim Američkim Državama do godine 2100;

(C) šumske požare u kojima će do 2050. godišnje nestajati najmanje dvostruko više šumskih površina na zapadu SAD-a nego što je nestalo u požarima u godinama prije 2019;

(D) gubitak više od 99 posto svih koralnih grebena u svjetskim okeanima;

(E) izlaganje više od 350 miliona ljudi na globalnom nivou smrtonosnom toplotnom stresu do 2050. godine; i

(F) rizik od oštećenja javne infrastrukture i posjeda uz obalu Sjedinjenih Država u vrijednosti od bilion dolara; i

(4) da se globalne temperature moraju zadržati ispod 1,5 stepeni Celzijusa iznad predindustrijskog nivoa kako bi se izbjegle najteže posljedice promjene klime, što će zahtijevati

(A) da se s rokom do 2030. godine, emisija gasova koji izazivaju efekat staklene bašte iz ljudskih izvora smanji globalno na 40 do 60 posto nivoa iz 2010; i

(B) da se neto emisija gasova koji izazivaju efekat staklene bašte dovede na nulu do 2050. godine;

Budući da su istorijski odgovorne za nesrazmjernu količinu emisija štetnih gasova, (20% globalnih emisija u 2014), a s obzirom da posjeduju visoke tehnološke kapacitete, Sjedinjene Države moraju preuzeti vodeću ulogu u smanjivanju emisija gasova kroz ekonomsku transformaciju;

Budući da Sjedinjene Države trenutno doživljavaju nekoliko kriza koje su u vezi s gore navedenim, kao što su:

(1) skraćenje životnog vijeka, dok su osnovne ljudske potrebe kao što su čist vazduh, čista voda, zdrava ishrana, adekvatna zdravstvena zaštita, uslovi stanovanja, prevoz i obrazovanje nedostupni značajnom dijelu populacije Sjedinjenih Država;

(2) trend ekonomske stagnacije, deindustrijalizacije, i antiradničke politike koji traje već 4 decenije i koji je doveo do toga:

(A) da satnice stagniraju od 1970-ih uprkos povećanoj produktivnosti;

(B) da Sjedinjene Države imaju treći najgori nivo socioekonomske pokretljivosti u razvijenom svijetu od vremena Velike recesije (2008);

(C) da je došlo do erozije zarada i pregovaračke moći radnika u Sjedinjenim Državama; i

(D) do nema dovoljno adekvatnih sredstava u javnom sektoru za suočavanje sa izazovima klimatskih promjena na lokalnom, državnom i federalnom nivou; i

(3) pojave najvećih dohodovnih nejednakosti od 1920-ih,

(A) 1% najbogatijih prisvojili su 91% profita u prvih nekoliko godina ekonomskog oporavka nakon Velike recesije;

(B) ogromna rasna podjela u imovinskom smislu koja je dosegla razliku od 20 puta između bogatstva prosječne bjelačke i prosječne crnačke porodice; i

(C) razlika u zaradama između polova, gdje po medijanu zarada žena iznosi 80% zarade muškaraca;

Budući da su klimatske promjene, zagađenje i uništavanje okoline sistematski pogoršali rasne, regionalne, društvene, ekološke i ekonomske nepravde (u ovoj preambuli u daljem tekstu „sistemske nepravde“) tako što nesrazmjerno pogađaju starosjedilačke zajednice, zajednice drugih rasa, migrantske zajednice, deindustrijalizovane zajednice, depopulisane ruralne zajednice, siromašne, radnike s niskim primanjima, starije osobe, osobe s invaliditetom i mlade (iz ove preambule u daljem tekstu „ugrožene zajednice“);

Budući da klimatske promjene predstavljaju direktnu prijetnju nacionalnoj sigurnosti SAD-a

(1) svojim uticajem na ekonomsku, ekološku i društvenu stabilnost zemalja i zajednica u svijetu; i

(2) djelujući tako što mnogostruko uvećavaju ranije postojeće prijetnje;

Iako je mobilizacija društva predvođena Saveznom vladom tokom Drugog svjetskog rata i za vrijeme New Deal-a stvorila najveću srednju klasu koju su Sjedinjene Države ikada vidjele, mnogi pripadnici ugroženih zajednica bili su isključeni iz velikog broja ekonomskih i društvenih koristi proisteklih iz te mobilizacije; i

Budući da Predstavnički dom smatra da nova nacionalna, socijalna, industrijska i ekonomska mobilizacija kakve nismo vidjeli još od Drugog svjetskog rata i od New Deal-a istorijska prilika

(1) da se stvore milioni dobrih, visoko plaćenih poslova u Sjedinjenim Državama;

(2) da se dosegne nivo ekonomske sigurnosti bez presedana za sve građane Sjedinjenih Država; i

(3) da se suprotstavi sistemskim nepravdama: Zato ovdje, u cilju rješenja

Predstavnički dom smatra

(1) da je obaveza Savezne vlade da stvori Green New Deal

(A) da se neto-emisija gasova koji izazivaju efekat staklene bašte dovede na nulu kroz fer i pravednu tranziciju za sve zajednice i radnike;

(B) da se kreiraju milioni dobrih, pristojno-plaćenih poslova i da se osigura prosperitet i ekonomska sigurnost za sve građane Sjedinjenih Država.

(C) da se investira u infrastrukturu i industriju Sjedinjenih Država i osigura održivost u suočavanju sa izazovima dvadeset prvog vijeka.

(D) da se za sve građane Sjedinjenih Država, za generacije koje dolaze osiguraju

(i) čist vazduh i voda;

(ii) otpornost zajednica na klimatske promjene;

(iii) zdrava ishrana;

(iv) pristup prirodi; i

(v) održivo okruženje; i

(E) da se promoviše pravda i jednakost zaustavljanjem sadašnjih, sprečavanjem budućih, i ispravljanjem prošlih istorijskih nepravdi prema starosjedilačkim zajednicama, zajednicama drugih rasa, migrantskim zajednicama, zajednicama u deindustrijalizovanim područjima, depopulisanim ruralnim zajednicama, siromašnima, radnicima sa niskim zaradama, ženama, starim, beskućnicima, ljudima sa invaliditetom, i mladim (u daljem tekstu rezolucije „ugrožene zajednice“);

(2) ciljevi opisani u podparagrafima (A) do (E) paragrafa (1) (u daljem tekstu rezolucije „Ciljevi Green New Deal-a“) treba da se postignu kroz desetogodišnju nacionalnu mobilizaciju (u daljem tekstu „mobilizacija za Green New Deal“ što zahtijeva postavljanje sljedećih ciljeva i ostvarenje sljedećih projekata

(A) stvaranje zajednica otpornih na katastrofe izazvane klimatskim promjenama, kao što je ekstremno nevrijeme, između ostalog i finansiranjem i ulaganjem u projekte i strategije definisane od strane zajednica;

(B) popravak i unapređenje infrastrukture na teritoriji Sjedinjenih država, tako što će se

(i) eliminisati zagađenja i emisija gasova koji izazivaju efekat staklene bašte koliko je to tehnološki izvodljivo;

(ii) garantovati univerzalni pristup čistoj vodi;

(iii) smanjiti rizik od poplava i drugih negativnih klimatskih uticaja; i

(iv) obezbjediti da svaki trošak za infrastrukturu razmatran od strane Kongresa adresira klimatske promjene;

(C) 100%-tno zadovoljenje potražnje za električnom energijom u Sjedinjenim Državama kroz čiste, obnovljive energetske resurse sa nultom emisijom štetnih gasova, uključujući

(i) dramatičnu ekspanziju i unapređenje postojećih obnovljivih resursa; i

(ii) izgradnju novih kapaciteta

(D) izgradnja i unapređenje postojećih kapaciteta u energetski-efikasne, distribuirane, „pametne“ električne mreže, i rad na osiguranju široke pristupačnosti električne energije;

(E) unapređenje svih postojećih, i izgradnja novih zgrada u Sjedinjenim Državama da bi se postigla maksimalna energetska efikasnost, efikasno korišćenje vode, bezbijednost, dostupnost, komfor, i trajnost, (između ostalog kroz elektrifikaciju);

(F) poticanje masovnog rasta čistih industrija u Sjedinjenim Državama i uklanjanje zagađenja, i emisija gasova koji izazivaju efekat staklene bašte iz industrijske proizvodnje  koliko je to tehnološki izvodljivo, kroz širenje proizvodnje koja koristi obnovljive izvore energije, i kroz investiranje u postojeću industrijsku proizvodnju;

(G) saradnja s farmerima i rančerima u SAD u cilju eliminacije zagađenja i gasova koji izazivaju efekat staklene bašte u poljoprivrednom sektoru koliko je to tehnološki izvodljivo, uključujući

(i) podršku porodičnim farmama

(ii) investiranje u održivu poljoprivrednu proizvodnju i praksu kroz koju se poljoprivredno zemljište koristi i istovremeno poboljšava plodnost tla; i

(iii) izgradnju održivog sistema ishrane koji osigurava univerzalni pristup zdravoj hrani.

(H) remont transportnog sistema u SAD-u u cilju eliminisanja zagađenja i emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte koje stvara transportni sektor koliko je to tehnološki moguće, između ostalog i kroz investicije u

(i) infrastrukturu i vozila sa nula-emisijom gasova

(ii) čist, jeftin i pristupačan javni transport; i

(iii) brze pruge;

(I) ublažavanje posledica i kontrola dugoročnih posljedica zagađenja i klimatskih promjena na zdravlje, ekonomiju i drugo, između ostalog i obezbjeđenjem sredstava za projekte definisane od strane zajednica;

(J) uklanjanje gasova koji izazivaju efekat staklene bašte iz atmosfere i smanjenje zagađenja, između ostalog kroz restauriranje prirodnih ekosistema uz pomoć nisko-tehnoloških rješenja kojima će se povećati kapacitet zemljišta za skladištenje ugljenika kroz prezervaciju i pošumljavanje;

(K) restauriranje i zaštita ugroženih ekosistema kroz odgovarajuće lokalne i naučno utemeljene projekte koji povećavaju biodiverzitet i klimatsku otpornost;

(L) čišćenje postojećeg toksičnog otpada i napuštenih lokacija u cilju promocije ekonomskog razvoja i održivosti;

(M) Identifikaciju drugih izvora zagađenja i štetnih emisija i kreiranje rješenja u cilju njihove eliminacije; i

(N) promovisanje međunarodne razmjene tehnologija, ekspertize, proizvoda, sredstava, i usluga, s ciljem da SAD postanu internacionalni lider u klimatskoj akciji, te da pomognemo drugim državama da se uključe u Green New Deal;

(3) Green New Deal mora da se razvija kroz transparentne i inkluzivne konsultacije, saradnju, i partnerstvo sa ugroženim zajednicama, radničkim sindikatima, radničkim kooperacijama, društvenim grupama građana, akademskom zajednicom i biznisom; i

(4) da se ostvare ciljevi i stepen mobilizacije za Green New Deal, Green New Deal će zahtijevati ostvarenje sljedećih ciljeva i projekata

(A) obezbjeđenje i potporu, na način koji osigurava da javnost dobije odgovarajući udio u vlasništvu i povraćaj na ulaganja, adekvatan kapital (između ostalog kroz komunalne stipendije, državne banke, i druge vrste javnog finansiranja), tehničku ekspertizu, prateće politike, i druge vidove pomoći zajednicama, organizacijama, vladinim agencijama na saveznom, državnim i lokalnim nivoima, i poslovanjima koji rade na mobilizaciji za Green New Deal;

(B) da Savezna vlada u potpunosti uzme u obzir ekološke i društvene troškove u posledice štetnih emisija kroz

(i) postojeće zakone

(ii) nove procedure i programe; i

(iii) osiguranje da ugrožene zajednice ne budu negativno afektirane;

(C) obezbjeđenje resursa, treninga, i visoko-kvalitetnog obrazovanja, uključujući više obrazovanje za sve građane SAD, s fokusom na ugrožene zajednice, da one budu u punom kapacitetu i jednakopravne učesnice mobilizacije za Green New Deal;

(D) kreiranje javnih investicija u istraživanju i razvoju novih čistih i energetski obnovljivih  tehnologija i industrija;

(E) usmjeravanje investicija u svrhu pokretanja ekonomskog razvoja, proširenje i diversifikacija industrije u lokalnim i regionalnim ekonomijama, ostvarenje dobrobiti i zajedničkog vlasništva, dajući prioritet kreiranju visoko-kvalitetnih poslova, ekonomskim, socijalnim i ekološkim beneficijama za ugrožene zajednice koje bi se u protivnom suočavale sa teškoćama u tranziciji tokom napuštanja prljavih industrija i industrija koje produkuju gasove s efektima staklene bašte;

(F) osiguranje primjene u demokratskim procesima koji uključuju i predvođeni su od strane ugroženih zajednica i radnika u cilju planiranja, implementacije i administracije u cilju mobilizacije za Green New Deal na lokalnom nivou;

(G) osiguranje da mobilizacija za Green New Deal kreira visoko-kvalitetne poslove za članove sindikata, s pristojnim platama, da zapošljava lokalnu radnu snagu, obezbjeđuje trening i mogućnost napredovanja, i garantuje plate i beneficije i za radnike koji su pogođeni tranzicijom;

(H) garantovanje posla koji će podmiriti životne troškove porodice, adekvatni porodični i medicinski dopust, plaćene odmore, i sigurnost penzija za sve građanje Sjedinjenih Država;

(I) jačanje i zaštitu prava svih radnika da se organizuju, osnuju sindikate i pregovaraju o kolektivnim ugovorima bez prisile, zastrašivanja i uznemiravanja;

(J) jačanje radništva i podrška za unapređenje zdravstvenih i sigurnosnih uslova rada, zabrana diskriminacije, jednake standarde za cijenu rada i broj radnih sati kod svih poslodavaca, industrija i sektora;

(K) donošenje i primjena trgovinskih pravila, standarda nabavke i prilagođavanje granica sa jakom zaštitom radne snage i životne sredine

(i) da se zaustavi odliv poslova i transfer prljavih industrija u prekomorske zemlje; i

(ii) rast domaće proizvodnje u Sjedinjenim Američkim Državama;

(L) obezbjeđenje zaštite javnih zemljišta, vode i okeana i oblasti od značaja i sprečavanje zloupotreba;

(M) dobijanje slobodnog, i informisanog pristanka starosjedilačkih američkih naroda prije donošenja svih odluka koji utiču na njihove tradicionalne teritorije, poštujući sve ranije ugovore i sporazume sa starosjedilačkim narodima, jačanje njihovog suvereniteta i zaštita njihovih zemljišnih prava;

(N) osiguranje komercijalnog okruženja gdje je svaki preduzetnik slobodan od nepravedne konkurencije i dominacije domaćeg ili međunarodnog monopola; i

(O) za sve građane u Sjedinjenim Državama obezbijediti

(i) visokokvalitetnu zdravstvenu zaštitu;

(ii) pristupačno, sigurno i adekvatno stanovanje;

(iii) ekonomsku sigurnost; i

(iv) pristup čistoj vodi, čistom vazduhu, prirodi, i zdravoj i pristupačnoj ishrani.

PDF originalnog teksta

Danielle Kurtzleben, NPR, februar 2019.

Preveo Vladan Kosorić

Peščanik.net, 21.02.2019.

EKOLOGIJA