Svake godine, kao što je već običaj, pokušavam da sa većim ili manjim uspehom predvidim glavne ekonomske i geopolitičke događaje u predstojećoj godini. Ova praksa postaje sve potrebnija: potrebna su nam sve jača svetla na sve klizavijem putu, okruženom sve dubljim provalijama.

Pa ipak, svake godine mi je sve teže, jer su uzročno-posledični odnosi sve brojniji i složeniji: nijedno mesto, nijedno područje više nije izolovano, svako je povezano s nekim drugim. Totalni suverenitet, apsolutna nezavisnost, potpuna sloboda – sve su ovo sada nedostižne utopije.

Predstojeće godine 2012. (koju sam već opisao u kolumni iz jula 2005, bez previše grešaka, pogotovo u vezi sa javnim dugom u Evropi i današnjom krizom evra), biće toliko mnogo dešavanja da se moramo usredsrediti na događaje od globalnog značaja: pet izbora, pet izazova, pet pretnji i pet nada su pred nama. I svako od nas će morati da neguje pet ličnih osobina da bi sa ovim događajima izašao na kraj.

Pet izbora: predsednički izbori u Francuskoj i Americi; promena rukovodstva u Kini i brojnim drugim zemljama u razvoju, među kojima će najvažnije biti Senegal i Burma.

Pet izazova: smanjenje javnog duga i konsolidacija finansijskog sistema u SAD i Evropi; kontrolisanje mehura nekretnina u Kini; smanjenje masovne nezaposlenosti na Zapadu i u Africi; svrgavanje nepodnošljivih diktatura u Siriji i drugim zemljama; kontrola emisija štetnih gasova.

Pet pretnji: propast evra; pad dolara; povratak na diktaturu u zemljama Arapskog proleća; teroristička upotreba projektila zemlja-vazduh ukradenih u Libiji; prirodne katastrofe povezane sa klimatskim promenama.

Pet nada: napredak u evropskim političkim integracijama, što će nam konačno omogućiti da dobijemo institucije kakve zaslužujemo; tehnički napredak u mrežnom kapacitetu, što će nam doneti prve naznake povratka na rast; nova otkrića na polju matičnih ćelija, koja bi brzo mogla da unaprede lečenje, a naročito transplantacije organa; Olimpijske igre u Londonu, za koje se nadamo da će poslužiti kao čestita distrakcija.

Kako bismo se izborili sa ovom nestabilnom situacijom, svakome od nas, a naročito onima koji vladaju svetom, trebaće pet glavnih ličnih osobina: sposobnost da shvatimo; empatija da osetimo, hrabrost da se usudimo; volja da se odupremo očajanju; altruizam da delimo.

Na kraju, 2012. godina biće u još jednom smislu u znaku petice: prema Majama, to će biti godina kada se navršava peti ciklus ljudske istorije duge 26.000 godina, što će nas možda uvesti u novo „Doba Ice“, doba Svetlosti i Mudrosti.

 
L’Express blog, 05.12.2011.

Preveo Ivica Pavlović

Peščanik.net, 07.12.2011.