Koreni

U čemu je smisao pominjanja „korena“ jedne zemlje, kao što to rade predsednik republike i čitava politička desnica.

Verbatim

Prvo, šta je tajna? To je nešto što čovek zna i odbija da podeli sa drugima. Da bi postojala, potrebno je bar dvoje.