Katarina Đokić

Da li znamo šta kupujemo?

O nabavkama naoružanja za Vojsku Srbije mnogo se govori, a malo zna. Zabrinjava to što ih državni vrh tretira kao poklone iznenađenja – za građane koji ih finansiraju i za vojsku koja bi trebalo da ih planira.

Čija vojska?

Iz arhive: Povodom aktuelne rasprave u skupštini o izmenama zakona o vojsci – Ako skupština usvoji ove predloge, vojna policija će moći da štiti ljude po izboru ministra i hapsi građane koji je u tome ometaju.

Whose army?

If Serbian parliament adopts the proposed law on the army, the military police will protect people based on the decision of the minister of defense, and arrest citizens who are against it.