Bledi san o Evropi

Kada Evropu posmatrate iz Istanbula, prvo što primetite je da EU zbunjuju njeni unutrašnji problemi, naročito otpor prema pridošlicama.

Moja turska biblioteka

Čitao sam toliko zatvorske književnosti da sam se osećao kao da sam i sam robijao. Može se napraviti čitava biblioteka samo od memoara, romana i priča turskih intelektualaca i novinara koji su završili u zatvoru.