Jezik rata

Iz knjige „Druga Srbija“ – Daću neke najopštije naznake sa primerima iz kojih će se videti kako jezik (a) proizvodi, (b) poništava i (c) posuvraćuje stvarnost. Ova ad hoc tipologija je samo delimična.

Govorite li zajednički

Biblioteka XX vek – U ovoj knjizi glavni negativac je nacionalizam koji je doveo do destrukcuje svega zajedničkog u bivšoj zemlji. Glavni pozitivni lik knjige je označen središnjim pojmom zajedničkog jezika.