London 2011

London 2011

Ostaje nada da će se na tekućem EU sastanku postići dogovor o budućnosti Britanije u EU, iako su mogući i drugi ishodi. Jedino je izvesno da će Dejvid Kameron svaki dogovor proglasiti svojom pobedom, jer nema drugog izbora ako želi da Britanija ostane u EU.

Kameronov scenario iz snova: Premijer sa sastanka izlazi uplakan i umoran proglašavajući da je postignut novi dogovor o Britaniju u EU. To znači da su učinjeni važni ustupci: nema više dečijeg dodatka za građane zemalja EU koji žive u Britaniji i uvodi se četvorogodišnja zabrana socijalne pomoći svim imigrantima iz EU (jer je sedmogodišnja ipak bila nerealna).

Najvažije je da je Kameron obezbedio promene koje Britaniji daju veća prava u protivljenju zakonima evrozone koji ograničavaju interese londonskog Sitija. Uz to, ona je dobila prostor za izbegavanje „sve tešnje unije“i prihvatanje sistema crvenog kartona koji nacionalnim parlamentima omogućava da zaustave primenu neželjenih zakona EU. Evroskeptici bi ovaj malo verovatni ishod ocenili kao nepovoljan.

Evropska čorba: Daleko verovatniji ishod je klasična briselska čorba – traljavi kompromis. Blokiranje socijalne pomoći imigrantima iz EU se ograničava na dve do tri godine, s tim da Kameron mora da prihvati da se ukidanje dečijeg dodatka ne odnosi na građane zemalja EU koji već žive u Britaniji. Francuska i Nemačka odbijaju britansko pravo veta na odluke evrozone, ali prihvataju princip nametanja odluka zemljama van evrozone.

Kameron dobija svoju verziju deklaracije o sve tešnjoj uniji i sistemu crvenog kartona, što mnoge zemlje EU vide samo kao simbolične poteze koji ne menjaju status kvo. Svi proglašavaju pobedu, uz nadu da se pitanje brexita za sada odlaže.

Evropska čorba – verzija na tihoj vatri: Razgovori se nastavljaju serijom bilateralnih sastanaka kako bi se postigao sporazum o spornim pitanjima: socijalna pomoć imigrantima i odnos Britanije i evrozone. Kriza je izbegnuta postizanjem sporazuma u petak za vreme ručka, što Kameronu daje dovoljno vremena da se vrati u London na sednicu vlade.

Pregovori propadaju: Pregovori se prekidaju bez postignutog sporazuma, jer Poljska, Mađarska i druge zemlje istočne Evrope odbijaju diskriminaciju sopstvenih građana. Po najgorem scenariju, Donald Tusk upozorava na raspad EU. On je pod pritiskom da sazove novi hitni sastanak krajem februara, ali okleva zbog prevelikog rizika od ponovnog neuspeha, jer očigledno nijedna strana nije spremna na kompromis.

Kameron, čiji junski referendum sada deluje malo verovatno, izjavljuje da je bolji pravi od iznuđenog sporazuma, jer je njegov poslednji rok za održavanje referenduma kraj 2016. Ako se razgovori i na drugom sastanku završe neuspehom, Kameron upozorava ostale lidere EU da će biti prinuđen da zagovara brexit.

Jennifer Rankin, The Guardian, 17.02.2016.

Preveo Miroslav Marković

Peščanik.net, 19.02.2016.

BREXIT