Sa online panel diskusije „25. godišnjica Dejtonskog mirovnog sporazuma“ održane 19. novembra 2020. u organizaciji forumZFD-a Srbija (Forum Ziviler Friedensdienst) i Centra za studije mira Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Govore: Senada Šelo Šabić sa Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu; Ivo Komšić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, bivši član Predsedništva BiH i bivši gradonačelnik Sarajeva; Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam i predsednik Saveta „Igmanske inicijative“ za Srbiju; Robert Hajden, profesor antropologije i prava na Univerzitetu u Pitsburgu; Gzavije Bugarel iz Centra za turske, osmanske, balkanske i centralnoazijske studije (CETOBAK) pri francuskom CNRS-u u Parizu; Šaćir Filandra sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu; moderira Dejan Jović sa Fakulteta političkih znanosti sa Sveučilišta u Zagrebu.

Peščanik.net, 22.11.2020.

SARAJEVO