Slobodan sam da i dalje zadržim vašu cenjenu pažnju na neistinama koje Dalibor Bubnjević, novoimenovani član UO RTV, iznosi o navodnoj zloupotrebi svog imena od strane izdavačke kuće Art Projekt i njenog urednika Ivana Danikova. Danikov je izdavač knjige Gorana Davidovića zvanog Firer, u kojoj je u tri hiljade primeraka štampan program Nacionalnog stroja sa svim nacističkim stravičnim sadržajima koji idu do zalaganja za istrebljivanje rasno navodno inferiornih. Bubnjević je vodio marketing ove knjige, što je pokušao da opovrgne preko sudskog spora sa Danikovim jula 2009.

Bubnjević je, dakle, jula 2009. dobio sudski spor protiv Danikova, dokazujući da nije sarađivao ni sa njim ni sa Art Projektom, zbog čega je Danikov osuđen na razume se nikad isplaćenu novčanu odštetu i da se izvini. Brojni dokazi o njihovoj naknadnoj saradnji upućuju na osnovanu misao da je taj spor bio fingiran kako bi se Bubnjević oprao od svoje prošlosti šefa marketinga nacističke knjige u interesu svoje političke karijere.

Uz prethodno dostavljene, navodim sledeće dokaze za ovo:

16. aprila 2011, samo dva dana pre izbora Dalibora Bubnjevića za člana UO RTV, Bubnjević se navodi na sajtu Art Projekta kao saradnik na http://www.art-natron.com/:

Аутор: Иван Даников, Наслов: ПИШАЊЕ ИСПРЕД СРПСКЕ КАФАНЕ убијање људи због Југославије, Опис: ISBN 978-86-85085-82-6 Едиција Чисте душе, уредник Банат Војводић Бан, предговор Иван Даников, поговор мр Милан Парошки, идејно решење корица диа Нада Долић, фотографија Јаков Долић Даников, лектура Банат Војводић Бан, коректура Далибор Бубњевић.

Januara 2011. na Danikovljevom web sajtu Bubnjević se navodi kao šef marketinga Danikovljevog časopisa “Art Natron” na http://www.najboljeizbanata.blogspot.com/:

Арт-Пројект часопис за књижевност и уметност НаТрон Банатско удружење књижевника, Иван ДАНИКОВ – главни и одговорни уредник и председавајући Банатског удружења књижевника, Нада ДОЛИЋ – технички уредник, Далибор БУБЊЕВИЋ – маркетинг и генерални секретар Банатског удружења књижевника.

Nekoliko meseci posle očito fingiranog spora na kojem je Danikov osuđen zato što je zloupotrebljavao Bubnjevićevo ime, Bubnjević učestvuje kao promoter Art Projekta, odnosno upravo obavljajući ulogu za koju je nekoliko meseci ranije tvrdio da je Danikov zloupotrebio njegovo ime, na http://www.creemaginet.com/sajt/najbolje-iz-banata-knjizevne-promicije:

PROMOCIJE: “PESME OD LIPOVOG I BAGREMOVOG DRVETA” autor Boško Tomašević u Kulturnom centru Zrenjanina 23. novembra 2009, ponedeljak u 19 sati, govore: promoter Dalibor Bubnjević, urednik Ivan Danikov i autor Boško Tomačević. “PESNIČKO PREOBRAŽENjE” autorka Jasmina Tomić u Kulturnom centru Zrenjanina 26. novembra 2009, četvrtak u 18 sati, govore: promoter Dalibor Bubnjević, urednik i recenzent Ivan Danikov i autorka Jasmina Tomić.

Da li je Savetu RRA potrebno još nešto da uvidi da je u izboru Dalibora Bubnjevića u UO RTV bio obmanut i da izvuče konsekvence?

Vladimir Ilić, Centar za razvoj civilnog društva, Zrenjanin

Peščanik.net, 23.04.2011.

Srodni linkovi: