Vreme je za mali test.

New York Times je nedavno objavio rezultate istraživanja Pew centra, koje je pokazalo da su religiozni ljudi potpuno neinformisani o verskim pitanjima. Skoro polovina katolika nije razumela misu. Većina protestanata nije znala da je Martin Luter pokrenuo reformaciju. Skoro polovina ispitanih Jevreja nije znala da je Majmonid bio Jevrejin. A ateisti su bili među najbolje obaveštenima o religiji.

Rešio sam da svima dam drugu šansu. Pošto se tolika prašina diže oko islama, skoncentrisaću se na ekstremizam i fundamentalizam – a kao što ćete videti, ovaj kviz ima i naravoučenije. Obratite pažnju na to da na pojedina pitanja postoji više tačnih odgovora; odgovori su na kraju.

1.    Koja sveta knjiga propisuje da devojku koja ne krvari prve bračne noći treba ubiti kamenovanjem?

a)    Kuran

b)    Stari zavet

c)    Upanišade

2.    Koji sveti spis navodi: „U veri nema prisile“?

a)    Kuran

b)    Jevanđelje po Mateju

c)    Poslanica Pavla Rimljanima

3.    Kojoj su od ove tri religije pripadali teroristi koji su prvi vršili samoubilačke bombaške napade i koristili žene za terorističke napade?

a)    islamu

b)    hrišćanstvu

c)    hinduizmu

4.    „Svako dete kad se rodi dodirne Đavo i zato plače. Svako osim Marije i njenog sina.“ Ovaj stih je iz:

a)    Poslanice Pavla Korićanima

b)    Otkrovenja Jovanovog

c)    Islamskog hadisa, ili verske priče

5.    Koji sveti spis odobrava ropstvo?

a)    Stari zavet

b)    Novi zavet

c)    Kuran

6.    U Novom zavetu, Isus homoseksualce:

a)    osuđuje

b)    prašta im

c)    ne pominje

7.    Koji sveti spis propisuje da se na zlo odgovara dobrim, rečima „uzvrati na zlo delo boljim“.

a)    Jevanđelje po Luki

b)    Knjiga proroka Isaije

c)    Kuran

8.    Koja verska ličnost propoveda toleranciju i kaže da Bog brine o svim ljudima i sve ih vodi u obećanu zemlju?

a)    Muhamed

b)    Amos

c)    Isus

9.    Koji je od ovih verskih vođa bio poligamista?

a)    Jakov

b)    Kralj David

c)    Muhamed

10. Kako se Muhamed ponašao prema Jevrejima svog doba?

a)    Ubijao ih je.

b)    Oženio se Jevrejkom.

c)    Hvalio ih je kao izabrani narod.

11. Koji sveti spis nalaže da „porod“ neprijatelja treba tresnuti o kamen?

a)    Psalmi

b)    Kuran

c)    Treća knjiga Mojsijeva

12. Koji sveti spis zapoveda da treba tući neposlušne žene?

a)    Kuran

b)    Poslanica Pavla Korićanima

c)    Sudije

13. Koji je verski vođa naredio ženama da ćute tokom verskih obreda?

a)    Prvi Dalaj Lama

b)    Sv. Pavle

c)    Muhamed

Odgovori:

1. b. Peta knjiga Mojsijeva 22:21.

2. a. Kuran, 2:256. Ali drugi delovi Kurana opisuju prisilu.

3. c. Prvi bombaši samoubice bili su tamilski Hindusi (mnogi od njih sekularni) u Šri Lanki i Indiji.

4. c. Hadis. Islam nas uči da je Isus bio prorok koga treba poštovati.

5. Svi navedeni.

6. c. Drugi delovi Novog i Starog zaveta govore protiv homoseksualnosti, ali se Isusovi stavovi ne navode.

7. c. Kuran, 41:34. Isus kaže isto to, ali drugim rečima.

8. b. Amos 9:7

9. Svi.

10. Sve ovo. Muhamedova žena, Jevrejka, oteta je u borbi, što kvari duh ovog gesta. Po nekim svedočenjima, imao je još jednu ženu Jevrejku.

11. a. Psalm 137

12. a. Kuran 4:34

13. b. Sv. Pavle, i u Prvoj poslanici Korićanima 14, i u Prvoj poslanici Timoteju 2, ali mnogi stručnjaci tvrde da nijednu od ove dve knjige nije napisao Pavle.

Da, poenta ovog malog testa jeste da je religija komplikovanija nego što se često čini, i da moramo biti obazrivi kada donosimo ishitrene sudove o bilo kojoj veri, a posebno kada se rukovodimo odlomcima iz pojedinih tekstova. Ključno je ono što nam leži u srcu, a ne to što piše u našim svetim knjigama.

Nikolas Kristof, The New York Times, 09.10.2010.

Preveo Ivica Pavlović

Peščanik.net, 15.10.2010.

TEMA – NAŠ TERORIZAM