Skopje, 19. decembar 2014.

Duboko zabrinuti zbog tekuće abolicije autonomije univerziteta u Republici Makedoniji, i suočeni sa vladinim predstavnicime koji se konstantno oglušuju o sve apele studenata i profesora, odlučili smo da se obratimo cenjenim članovima međunarodne akademske zajednice, da bismo zatražili njihovu podršku.

Naime, tokom godina, makedonska vlada je nametala pravne reforme bez ikakvog suštinskog dijaloga sa osnovnim činiocima akademske zajednice. Svaka od ovih reformi je smanjivala autonomiju i pretvarala univerzitete od obrazovnih institucija u političke instrumente. Najnoviji predlog amandmana zakona o visokom obrazovanju će povećati direktno mešanje države, tj. Ministarstva obrazovanja i nauke, u planiranje studijskih programa i u ocenjivanje na univerzitetima, tako što će im, u krajnjoj liniji, oduzeti pravo da izdaju diplome (u doslovnom smislu reči).

Osim toga, uvodi se ideja obaveznog državnog ispita za svaki predmet, jedan u drugoj, a drugi u četvrtoj godini studija, pri čemu je organizacija i realizacija ovih ispita u rukama ljudi imenovanih od strane Ministarstva. Državni ispit je predviđen za sve cikluse univerzitetskog obrazovanja: dodiplomske, magistarske i doktorske studije. Ovakav presedan ne postoji nigde u svetu. Ukratko, ova reforma lišava univerzitete prava da izdaju diplome, ukoliko studenti ne polože državne ispite pre završetka studija.

Za manje od mesec dana, studentski pokret Studentski plenum, podržan velikim brojem univerzitetskih profesora, organizovao je različite aktivnosti da bi naterao vlasti da čuju njihov glas. Bez ikakvog rezultata. Makedonija je bila svedok dva masovna protesta na koje je izašlo više od deset hiljada studenata i profesora. Uprkos tome i uprkos skoro jednoglasnom odbijanju predloga od strane dekanata i rektorata, Vlada je na beskrupulozan način i u vreme dok je još trajala debata o konceptu ministra Ademija, na vladinoj sednici usvojila ove amandmane. U odsustvu opozicije u parlamentu, zakon će se zaista izglasati automatski.

U susret još većim protestima i mogućnosti generalnog štrajka od strane studenata i profesora, molimo vas da nas podržite na svaki način koji smatrate odgovarajućim.

Potpisnici, u ime profesora i studenata univerziteta u Makedoniji:

Prof. Biljana Vankovska
Prof. Katerina Kolozova
Prof. Venko Andonovski
Prof. Jasna Kotevska
Prof. Slobodan Unkovski
Prof. Ferid Muhikj
Igor Jovanoski, predavač
Prof. Gordana Popsimonova
Prof. Gordana Siljanovska
Ognen Čemerski, predavač
Darko Malinovski, u ime Studentskog plenuma
Arben Hajrulahi, u ime Studentskog plenuma

Pismo podrške akademskoj zajednici u Makedoniji

Mi, naučni radnici i profesori iz raznih zemalja sveta, potpisani ispod ovog pisma, ovim izražavamo najdublju zabrinutost zbog skorašnjih mera preduzetih od Ministarstva za obrazovanje i nauku Republike Makedonije u pravcu promene Zakona o visokom obrazovanju. Želimo da izrazimo našu solidarnost sa studentima okupljenim oko Studentskog plenuma, i sa njihovim profesorima, kao i sa svim makedonskim građanima koji ih podržavaju.

Politički sistem koji želi da se predstavi kao demokratski ne sme zadirati u autonomiju institucija visokog obrazovanja. Upravo u tim institucijama se izvodi kritička refleksija karaktera društva – njegove politike, ekonomskog sistema, aražmana moći i kulturne produkcije – i to na rigorozan i kreativan način, od budućih aktera tog društva. Kada institucije visokog obrazovanja postanu predmet državne kontrole, kritička refleksija postaje talac diktata vlasti. Nijedno društvo se ne može razvijati u ovakvim uslovima: kreativnost je zagušena, kritika zauzdana, nezavisna misao pogažena.

Predloženi amandmani na zakon o visokom obrazovanju, zajedno sa drugim merama preduzetim od strane Ministarstva obrazovanja i nauke, ne samo da narušavaju autonomiju univerziteta – oni je satiru. Naime, Ministarstvo predlaže uvođenje državnog ispita u drugoj i četvrtoj godini studija i to iz svakog predmeta koji se izučava, a koji neće biti u ovlasti onih koji predaju, nego u rukama samog Ministarstva, preko (od njega imenovanog) Borda za akreditaciju i evaluaciju. Na taj način država pokušava da u svoje ruke preuzme ovlašćenje za izdavanje univerzitetskih diploma, odnosno onemogućava da to čine univerziteti. Ukoliko se ovi amandmani usvoje, visoko obrazovanje u Makedoniji će, i u pogledu sadržaja i u pogledu ocenjivanja, biti zavisno od želja onih koji imaju kontrolu nad državnim aparatom.

Deklarirani cilj ovih amandmana je poboljšanje kvaliteta univerzitetskog sistema. Međutim, kao što je i Studentski plenum već naglasio, kvalitet univerzitetskog obrazovanja je pitanje o kome moraju zajedno odlučivati svi činitelji, a ne spoljašni faktori moći koji nastoje da ograniče nezavisnost univerziteta. Pored toga, nedavne akcije preduzete prema profesorima koju su se priključili protestima protiv ovih amandmana, oličavaju presiju, a ne brigu o kvalitetu obrazovanja. Razlozi za učešće profesora u protestima nalaze se u predlogu prema kome Ministarstvo mora odobriti sastav recenzentskih komisija za izbor u akademska zvanja i za ocenjivanje/odbranu teza. Ovo se ne može drugačije tumačiti osim kao pokušaj da se izvrši zastrašivanje fakultetskog kadra, jer ove mere ne sadrže ništa što bi služilo edukativnim ciljevima.

Izražavamo poštovanje za Studentski plenum i za profesore, kao i za građansku podršku koju su dobili, i stojimo uz desetak hiljada učesnika protesta koji su marširali u Skopju u znak odbrane autonomije univerziteta u Makedoniji. Osim toga, zahtevamo da Ministarstvo obrazovanja i nauke odustane od pokušaja da eliminiše univerzitetsku autonomiju, i da vrati kontrolu nad univerzitetima onima koji educiraju i onima koji su educirani u njima.

20. decembar 2014.

Professor Todd May, Memorial Professor of Philosophy at Clemson University
Mark Lance, Georgetown University, Washington, DC USA
Svetlana Slapšak, Ljubljana
Ed Kazarian, Rowan University
Jacques Ranciere, Emeritus Professor of Philosophy at the University of Paris (St. Denis)
Cathrine Malabou, Professor Of Modern European Philosophy, Kingston University London
Simon Critchley, The New School New York
Nina Power, Roehampton University London
Gal Kirn, Humboldt University Berlin
Anthony Paul Smith, DeSales University
Jelisaveta Blagojevic, Faculty of Media and Communications Belgrade
Gil Anidjar, Columbia University NY
Michael O’Rourke, Dublin
Gianni Vatimmo, University of Barcelona
Santiago Zabala, University of Barcelona
Andrej Grubacic, University of San Francisco
Alain Badiou, Ecole Normale Superieure

Pismo podrške Žarka Puhovskog

Dragi kolege,

Autonomija je nesumnjivo poput kisika važna za samo postojanje Univerziteta, i – što je još važnije od sudbine bilo koje institucije – za život znanosti, društvene kritike, umjetnosti i slobode u svakome društvu. Zbog toga, svaki pokušaj političkih vlasti da nametnu svoje vrijednosti, ideologiju, religiju ili politiku na univerzitet, bez odgovarajućega povijesnog konteksta, prostora i društvene atmosfere za suštinsku debatu, predstavlja očitu povredu međunarodno priznatih prava, građanskih sloboda, i konsekventno – povredu slobode govora.

Svjestan da sa distancije ne mogu adekvatno procijeniti društveni, politički, običajni, i prije svega, intelektualni kontekst – a stoga ni pravo značenje konkretnih pravnih mjera što su ih predložile vlasti – u potpunosti podržavam proceduralnu kritiku načina na koji se najnovije promjene nastoji realizirati u univerzitetskome životu Makedonije i podržavam otpor što su ga pružili naši uvaženi kolege.

Zagreb, 19. decembar 2014.

Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta (u mirovini), Zagrebačko sveučilište

Peščanik.net, 21.12.2014.

MAKEDONIJA