Tribina “Srebrenica – mapiranje genocida: savremeni edukacijski model” biće održana 15. decembra u 18 sati u Kulturnom centru Rex, Jevrejska 16. Konferencija ima za cilj da iz različitih uglova rasvetli važnost ovog Projekta za proces suočavanja s prošlošću, te identifikuje njegov potencijal da bude upotrebljen u širem društvenom kontekstu, sa posebnim naglaskom na medije.

Nakon projekcije mape “13. juli 1995”, održaće se razgovor sa istaknutim javnim ličnostima, predstavnicima/ama nevladinih organizacija koje se bave kako edukacijom, tako i zaštitom ljudskih prava, novinarima/kama, te aktivistima/cama Inicijative.

Tribinu će moderirati Marijana Toma, a svoje učešće su potvrdili i dr Branka Prpa, istoričarka, naučna saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije, dr Jovo Bakić, sociolog, docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Dejan Ilić, autor knjige “Tranziciona pravda i tumačenje književnosti: srpski primer”, Nadežda Gaće, novinarka, glavna i odgovorna urednica Novog magazina i Alma Mašić, direktorica Inicijative mladih za ljudska prava BiH, organizacije koje realizira projekat.

Na 15. godišnjicu genocida u Srebrenici, u julu 2010. Inicijativa mladih za ljudska prava BiH predstavila je javnosti projekat “Srebrenica – mapiranje genocida” koji je realizovao FAMA tim, na čelu sa Suadom Kapić. Ukupnog trajanja 220 minuta, 17 mapa uvode novi žanr “dokumentarnu animaciju” kroz dokaze (tekstovi, fajlovi, crteži, fotografije, video) iz više stotina izvora i predstavljaju hronologiju izvšenog dela genocida u Srebrenici, odnosno period od 6. do 19. jula 1995. godine.

Od jula 2010. web stranica Srebrenica – mapiranje genocida počela je svoj život, a posle Sarajeva i Beograda, uz pomoć regionalnih medija projekat je doživeo brojne prezentacije u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Kao poslednja faza, u junu 2011. aktivirana je dvojezična interaktivna web-stranica, putem koje je moguće pristupiti svim informacijama, materijalima, video-isečcima i drugim “dokumentovanim dokumentima”.

E-novine, 09.12.2011.

Peščanik.net, 13.12.2011.