Saopštenje povodom nedavnih izjava Ivice Dačića i dešavanja u i oko MUP-a Srbije

Neprihvatljivo je da se prvi zamenik jedne vlade i ministar unutrašnjih poslova u javnom obraćanju cinično zapita da li postoji i kako funkcioniše vojska te iste zemlje, kako je to nedavno uradio Ivica Dačić prilikom osvrta na mnogobrojne bezbednosne incidente u zemlji i tenzije na severu Kosova. Takva izjava ne samo da ruši ugled zemlje već predstavlja i signal da u komunikaciji pojedinih delova sektora bezbednosti nešto ozbiljno ne funkcioniše, što je dodatni bezbednosni izazov za državu.

Ivica Dačić je svojim mnogobrojnim izjavama u vezi sa održavanjem Parade ponosa pokazao ili nepoznavanje ustava i zakonima definisane uloge Ministarstva unutrašnjih poslova i policije ili je javnost svesno dezavuisao o tome, dajući tako vetar u leđa huliganima i paravojnim formacijama.

Povodom nedavnih dešavanja na severu Kosova, u kojima je poginuo jedan pripadnik KPS, pripadnici kriminalnih struktura pucali su i na pripadnike poljskog KFOR-a, zemlje koja je trenutno predsedavajuća EU, Dačić je upotrebio izraz „pogrom“ srpskog stanovništva dezavuišući time stvarne pogrome kroz koje je ono prošlo poput martovskog nasilja 2004.

Brine i odsustvo reakcije MUP na niz saopštenja policijskih sindikata u kojima oni pokazuju nameru da se ne povinuju zakonom definisanoj subordinaciji koja im je u opisu posla na koji su dobrovoljno došli i za koji primaju platu.

Podsećamo da su i nedavni porast tenzija na severu Kosova poklopio sa odbijanjem pripadnika Kosovske policijske službe srpske nacionalnosti, da prihvate rotaciju komandira na severu Kosova. Rotaciju je podržao i EULEX, zajednička misija svih zemalja EU, i onih koje jesu i onih koje nisu priznale nezavisnost Kosova. EULEX ima mandat da uspostavi vladavinu prava na Kosovu i to tako što sarađuje sa institucijama Kosova koje predstavnici srpskih vlasti i dalje nazivaju nelegitimnima. Vlada Srbije nije se ustezala da sa EULEX sarađuje kada je to bilo potrebno za ostvarivanje ulaska na Belu šengensku listu.

Ambivalentan odnos Vlade Srbije prema podršci koju su srpske lokalne vlasti na severu Kosova neutemeljeno dale pobunjenim komandirima ukazuje na sumnje da na severu Kosova, mimo Kumanovskog sporazuma i Rezolucije 1244, postoji snažno prisustvo pripadnika MUP, žandarmerije i BIA. Neki od njih su najverovatnije zaposleni po nalogu države i u KPS, što su EULEX i KPS imali nameru da preseku. Indikativno je da se na spominajnje ukidanja parlalenih institucija od strane nemačke kancelarke Angele Merkel politički vrh Srbije oglasio saopštenjima o nedopustivosti da se zatvore zdravstvene i obrazovne institucije Srbije, čije ukidanje niko nije ni tražio, a što je samo moglo da izazove dodatnu nelagodu među stanovnicima severa Kosova.

Smatramo da je u pitanju ili vrlo loša politika koja će rezultirati gubitkom dinamike u procesu evropskih integracija bez ikakvog „dobitka“ za Srbe na Kosovu ili nemoć državnih organa da pojedincima ili celim delovima policije kroz sistem komandovanja pošalju naredbe koje se moraju izvršavati, bez obzira da li se radi o zaštiti učesnika parade ili o podršci naporima EULEX. Problem nisu samo paralelne insitucije na Kosovu, već izgleda i paralelni nekontrolisani delovi sistema bezbednosti u ostatku Srbije.

 
Centar za evroatlantske studije, 02.09.2011.

Peščnik.net, 02.09.2011.