U Media Centru u Beogradu predstavljen je izveštaj Koalicije protiv diskriminacije za 2011. godinu i održana četvrta po redu dodela nagrada onima koji su se u protekloj godini najviše istakli na polju borbe protiv diskriminacije. Nagrade dobitnicima/cama uručio je šef delegacije EU u Srbiji, Vincent Degert.

U kategoriji javne vlasti nagradu je dobila Dragana Todorović iz Zavoda za ravnopravnost polova Vojvodina, koja je posvećenošću i hrabrošću kroz feministički aktivizam u okviru Zavoda doprinela borbi protiv diskriminacije i promovisanju rodne ravnopravnosti i ljudskih prava LGBT osoba.

U kategoriji civilnog društva nagrada je otišla organizaciji Spomenik zbog inventivnosti u pristupu problemima suočavanja sa prošlošću i najtežim oblicima kršenja ljudskih prava motivisanih etničkom i verskom mržnjom.

U kategoriji medija nagradu je dobila Snežana Čongradin, novinarka dnevnog lista Danas koja se nikada nije plašila da nadležnima postavi pravo pitanje i da beskompromisno bude na strani pravde i tolerancije.

Medijski arhiv Ebart koji je već deceniju saveznik civilnog sektora, nagrađen je u okviru kategorije biznis sektor.

Filmski reditelj Stevan Filipović, autor filma Šišanje, dobio je nagradu kao javna ličnost koja je svojim filmom otvorila prostor za diskusiju i poslala jasnu poruku da je nasilje neprihvatljivo.

Koaliciju protiv diskriminacije čine Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten LGBT, PRAXIS i Regionalni centar za manjine.

 
Peščanik.net, 06.05.2012.