U utorak, 29. maja, predstavljanje nove knjige Nenada Veličkovića Školokrečina: nacionalizam u srpskim, hrvatskim i bošnjačkim čitankama, u izdanju Fabrike knjiga, Beograd, 2012. Ovo je zbirka satiričnih ogleda, u kojoj se kroz zamišljene dijaloge učenika i profesora – po uzoru na čuvenu kolumnu Robi K Viktora Ivančića – razotkriva zloupotreba nastave jezika i književnosti u ideološke svrhe.

Zajedno sa grupom kolega iz bivše Jugoslavije, sarajevski pisac i profesor Nenad Veličković se poslednjih godina neumorno bori za promene u školskom sistemu, posebno kada je reč o nastavi jezika i književnosti. U svom doktorskom radu, Ideološka instrumentalizacija književnosti u BiH udžbenicima, ovu problematiku je obradio kroz naučni pristup, dok u radionicama za srednjoškolce postiže odlične rezultate zahvaljujući duhovitosti i otvorenosti u komunikaciji sa mladima.

Iste večeri je i predstavljanje autorovog novog romana, Vremenska petlja (Omnibus, Sarajevo, 2011), istorijske satire na bosanske teme, srodne Basarinom Početku bune protiv dahija ili Čuvarima svetinje Mirjane Đurđević.

Nedavno je objavljeno i audio izdanje Veličkovićevog romana Sahib iz 2001, u interpretaciji samog autora (Reflektor, Beograd, 2012). Knjiga je nastala u saradnji sa Bibliotekom za slijepa i slabovidna lica u BiH.

Tokom večeri, Nenad Veličković će organizovati snimanje radio-drame po jednoj sceni iz romana Vremenska petlja, sa glumcima-volonterima iz publike.

O autoru: rođen 1962. u Sarajevu, “vežba” književnost sa studentima tamošnjeg Filozofskog fakulteta, objavio je romane: Konačari, Otac moje kćeri, Sahib i 100 Zmajeva, zbirke priča Đavo u Sarajevu i Sarajevski gastronauti, knjige ogleda Viva Sexico i Dijagnoza-patriotizam. Jedan je od inicijatora književnog festivala Na pola puta u Užicu, kourednik je Školegijuma, časopisa za pravednije obrazovanje, koji izlazi u Sarajevu, i Teksture, časopisa za književnost u školi, koji izlazi u Beogradu.

Za sajt Deutsche Welle piše foto-kolumnu Škljocam i zvocam.

Kulturni centar GRAD, Braće Krsmanović 4

Peščanik.net, 26.05.2012.