Banksy http://bit.ly/1oVqejfPravnosnažnom presudom Apelacionog suda u Beogradu utvrđeno je da je Dragan Marković zvani ’’Palma’’, predsednik Jedinstvene Srbije (JS), izvršio teški oblik diskriminacije i to po osnovu seksulanog opredeljenja, kada je 15. Avgusta 2011. godine, neposredno pred održavanje ’’Parade ponosa’’, predstavnicima medija, po ko zna koji put izneo svoje diskriminacione stavove.

”Moj stav je poznat, znači ja nisam za nasilje, jesam za mirne demonstracije, ali ne da na ulici se pokazuje nešto to što je za mene bolest, homoseksualnost, tako da stav Jedinstvene Srbije i moj lični stav, mi smo protiv svakog skupa gde homoseksualci demonstriraju ulicama Beograda i žele da prikažu nešto što je bolest da je normalno”, rekao je tada Marković.

Ovom prilikom posebno ističemo da je Prvi osnovni sud, kao prvostepeni, odbio tužbeni zahtev smatrajući da Dragan Marković zvani ’’Palma’’, nije izvršio teški oblik diskriminacije, pa je tek nakon žalbe i nakon proteka tri godine, Apelacioni sud u Beogradu odličio da pravilno primeni Zakon o zabrani diskriminacije. Inače, praksa većine osnovnih sudova u zemlji je da odbijaju da primene ovaj zakon ili ga pogrešno primenjuju. Međutim, postoje i drugačiji, istina veoma retki primeri, te stoga zaslužuju i posebnu pažnju. Tu posebno mislimo na sudije sa izraženijim ličnim i profesionalnim integritetom.

U ovoj presudi Apelacionog suda u Beogradu, predsednik veća, sutkinja Zorica Jašarević, u obrazloženju navodi: ’’Posebna je obaveza političara, pa samim tim i tuženog da promoviše vrednosti demokratskog društva, kao što su pluralizam, tolerancija i pravo na različitost.’’ Ovakvi stavovi suda su u saglasnosti sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, na koju se, između ostalog, poziva i sam sud u ovoj presudi.

Posebno ističemo da je odgovornost javnih ličnosti za izgovorenu reč uvek veća, jer njihovi stavovi, pogotovo javno izneti imaju veliki uticaj. Kako je Dragan Marković zvani ’’Palma’’ javna ličnost – presednik političke organizacije i narodni poslanik, njegove izjave imaju veliki utucaj na javno mnenje u Srbiji i svakako su faktički obavezujuće za sve članove političke organizacije čiji je on predsednik, to smatramo da mediji moraju dati zasluženu pažnju ovoj presudi, a sve kako bi se smanjila šteta do koje je već došlo prenošenjem izjava kojima se vrši teški oblik diskriminacije.

Kao i u većini dosadašnjih slučajeva, organizacije koje zastupaju intrese manjinskih grupa su zadovoljne ovakvom presudom kojom se osuđeni ne kažnjava, već se samo konstatuje da je izvršio teški oblik diskriminacije. Naše mišljenje je oduvek bilo da se samim sudskim utvrđenjem diskriminacije, u odnosu na izvršioce diskriminacije skoro ništa ne postiže i da se oni još hvale i ponose takvim sudskim odlukama. Imajući to na umu, još pre tri godine prilikom podnošenja tužbe, mi iz advokatske kancelarije smo insistirali da se nakon donošenja ove presude odmah pokrene masovan postupak za naknadu štete protiv Markovića, jer sada svako koje je povređen ovom izjavom Markovića ima pravo na naknadu štete. Međutim, ovakvi naši predlozi nisu prihvaćeni.

Na ovom mestu moramo da se zahvalimo i samom Markoviću jer je njegova izjava povodom ove presude bila odlučujuća da se naši zahtevi prihvate te da pokrenemo mehanizam masovne naknade štete odnosno novčanog kažnjavanja Markovića. Inače i ova poslednja izjava Markovića je duboko diskriminišuća i, pritom, izvrće ruglu i presudu i sud i državu i sve koji misle drugačije od njega.

Na osnovu svega gore rečenog, u narednim danima ćemo pokrenuti prvu kolektivnu tužbu za naknadu štete protiv Markovića sa višemilionskim tužbenim zahtevom. U ovom sudskom postupku se neće utvrđivati da li svi koji su povređeni imaju pravo na naknadu jer je to već utvrđeno ovom presudom, nego će se sada sud baviti samo iznosom novčane naknade koju će Marković morati da plati svima na koje se odnose njegove izjave.

Ovom prilikom pozivamo sve prema kojima je Dragan Marković zvani ’’Palma’’ izvršio diskriminaciju da nam se jave kako bi i u njihovo ime Marković bio novčano kažnjen i kako bi dobili bar delimičnu naknadu štete koju im je Marković naneo.

Duboko smo uvereni da je ovo jedini ’’jezik’’ koji Dragan Marković zvani ’’Palma’’ i njemu slični razumeju, te je krajnje vreme da im se i obratimo na ovaj način.

U Beogradu, 13.07.2014. godine advokatska kancelarija ’’Olenik’’, advokat Aleksandar Olenik

Peščanik.net, 14.07.2014.

TEMA – PARADA PONOSA

PALMA