Foto: Peščanik
Foto: Peščanik

Povodom priznanja „Počasni građanin grada Subotice“ Danilu Kišu, koje je 31. avgusta 2019. na svečanoj sednici skupštine grada Subotice uručeno Fondaciji za omladinsku kulturu i stvaralaštvo „Danilo Kiš“ iz Subotice, ovim obaveštavamo javnost o pravnim merama koje je gospođa Mirjana Miočinović preko punomoćnika preduzela da bi sprečila protivpravnu i neovlašćenu dodelu ovog priznanja.

Dana 12. jula 2019. nadležni u gradu Subotici su pismeno, uz dostavu dokumentacije, obavešteni o pravu gospođe Miočinović kao naslednika moralnih prava i o njenim ovlašćenjima kao staratelja nad svim delima, izdanjima, izborima, adaptacijama i drugim pravima vezanim za delo Danila Kiša. Unapred i blagovremeno su upozoreni da se Mirjana Miočinović, kao lice koje je ovlašćeno da primi priznanje, protivi dodeli zvanja počasni građanin i da se istog neće prihvatiti, te im je predloženo da svoju odluku o dodeli priznanja stave van snage i o tome joj pošalju obaveštenje do 31. jula 2019. godine.

Iz grada Subotice je 31. jula stigao odgovor da smatraju da su odluku doneli u propisanoj proceduri, čime su praktično odbili predlog da se nastali problem reši mirno van suda.

Stoga je dana 6. avgusta u ime gospođe Miočinović kao nosioca moralnih prava Danila Kiša1 podneta tužba protiv grada Subotice za utvrđenje povrede autorskog moralnog prava na suprotstavljanje nedostojnom iskorišćavanju dela,2 u vezi sa povredom prava ličnosti3 sa predlogom da sud odmah, s obzirom na nastupanje povrede 1. septembra 2019. godine, odredi privremenu meru4 i zabrani gradu Subotici da sprovede dodelu priznanja sve dok se sudski postupak pravnosnažno ne okonča.

U tužbi je, između ostalog, navedeno da bi i „pokojni književnik dodelu predmetnog priznanja u postojećim političkim uslovima tumačio isključivo kao političku manipulaciju, te da ne bi prihvatio dodelu bilo kog priznanja ili počasti od strane bilo kog organa vlasti u Srbiji, budući da autorov celokupni život i pogled na svet izražen kroz njegova dela stoje u nesavladivoj opreci sa svim što čine, zastupaju i predstavljaju trenutne vladajuće strukture u Srbiji.“

Kao dokaz povrede ugleda, sudu je podneto i otvoreno pismo 163 javne ličnosti kulturnog života Srbije kojim su izrazili svoje neslaganje sa dodelom priznanja koje je u pismu ocenjeno kao „pokušaj da se Kišovo ime i rad zloupotrebe radi prikupljanja političkih poena vladajućim strankama koje ne zastupaju ništa od vrednosti prema kojima je on živeo i stvarao.“

Sud je odbio privremenu meru sa obrazloženjem da nisu podneti dokazi „da je odluka o dodeli priznanja doneta radi prikupljanja političkih poena vladajućim strankama“.

Navedena odluka i obrazloženje suda su nepravilni iz više razloga, naročito: prvo, uslov za određivanje privremene mere je samo verovatnoća povrede, za šta je dovoljno protivljenje dodeli priznanja Mirjane Miočinović kao nosioca prava. Moralna ovlašćenja u autorskom pravu su u funkciji zaštite imena i dela autora i njegove duhovne veze sa njegovim delom i kao takva su po svojoj suštini lična i subjektivna. Drugo, sud je zapravo tražio da se dokaže mišljenje potpisnika otvorenog pisma o tome da je priznanje dodeljeno „radi prikupljanja političkih poena vladajućim strankama“, što ne samo da je irelevantno za određivanje privremene mere, već je i nemoguće. Ne može se dokazati nečije mišljenje (ono kao činjenica postoji u otvorenom pismu te je u tom smislu dokazano), a posebno je neshvatljivo da se traži dokaz o postojanju političke manipulacije.

Na navedeno rešenje smo podneli žalbu 16. avgusta uz predlog za hitno postupanje budući da je nastupanje povrede zakazano za 1. septembar 2019. godine. Međutim, žalba nije prosleđena na odlučivanje drugostepenom sudu uz razna opravdanja: čekalo se da se vidi da li će grad Subotica podneti žalbu (za koju nema pravni interes s obzirom da je odluka u njihovu korist), prosleđuje im se žalba na odgovor, sudija je na odmoru i slično. Na zahtev da se po žalbi hitno postupa budući da će povreda biti izvršena 1. septembra i na pritužbu Predsedniku suda, iz uprave suda je odgovoreno negativno.

Po prijemu odgovora grada Subotice i po podnošenju tužbe, od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave koje vrši nadzor nad zakonitošću akata grada Subotice, zatraženo je da prema svojim zakonskim nadležnostima, predlože skupštini grada Subotica da svoj akt ukinu ili ponište. Iz Ministarstva su odgovorili da procedura nije prekršena te da nisu nadležni za ukidanje ili poništaj odluke o dodeli priznanja osim u izvršenju, za šta je potrebno da se pravnosnažno okonča sudski postupak.

Napominjemo da je Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo „Danilo Kiš“ iz Subotice, čiji je osnivač grad Subotica, takođe neovlašćeno primila priznanje, budući da, osim prava da koriste ime u nazivu, nemaju nikakva prava da se staraju o liku i delu Danila Kiša.

Sudski postupak je u toku. Iako je dodela priznanja sprovedena, ostaje očekivanje i nada da će sud doneti zakonitu odluku i svojom presudom utvrditi povredu ličnih i autorskih moralnih prava Danila Kiša i kršenje ovlašćenja njegove naslednice kojoj je ta svoja prava testamentom poverio na brigu i staranje.

Advokat Katarina Kostić
Takovska 19, Beograd

Peščanik.net, 18.09.2019.

Srodni linkovi:

Nela Tonković – Aplauz samima sebi

Mirjana Miočinović – Otvoreno pismo Skupštini grada Subotice


________________

  1. Član 58 Zakona o autorskom i srodnim pravima: „Naslednici autora mogu vršiti ovlašćenja koja se tiču moralnih prava autora…“
  2. Član 18 Zakona o autorskom i srodnim pravima: „Autor ima isključivo pravo da se suprotstavlja iskorišćavanju svog dela na način koji ugrožava ili može ugroziti njegovu čast ili ugled.“
  3. Član 157 (1) ZOO: „Svako ima pravo zahtevati od suda ili drugog nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje integritet ljudske ličnosti, ličnog i porodičnog života i drugih prava njegove ličnosti.“
  4. Član 210 Zakona o autorskom i srodnim pravima: „Na zahtev nosioca prava koji učini verovatnim da je njegovo autorsko ili srodno pravo povređeno, ili da će biti povređeno, sud može da odredi privremenu meru… zabrane nastavljanja započetih radnji kojima bi se mogla izvršiti povreda.“