Od svitanja do sumraka

Ljudi koji su se „predstavili kao naučnici“ naneli su štetu ministru policije. To su uradili tako što su izneli „gnusne laži“ o njegovom „doktoratu“. Ministar obećava da to više neće komentarisati i pretpostavlja da je i drugima jasno da su to sve „lažne i politički motivisane optužbe“. Nasuprot tim neistinama, on iznosi činjenice: doktorski rad je „pošteno“ uradio; na taj rad komisija „koju su činili ugledni profesori“ nije imala prigovore. Ministar nam je ovo saopštio u formi intervjua čije su delove danas preneli brojni mediji.

Mediji su jutros doneli još jednu vest: ministarstvo prosvete je pokrenulo međunarodnu proceduru za proveru postojanja spornog doktorata rektora Univerziteta Megatrend. Ministarstvo su zabrinuli navodi „kojima se dovodi u pitanje“ verodostojnost rektorove doktorske titule. Jutros pokrenuta, procedura je već popodne dala rezultat koji je prostrujao medijima u vidu „najnovije vesti“: „Ministar Srđan Verbić objavio da na Londonskoj školi ekonomije nema doktorskog rada rektora Megatrenda Miće Jovanovića i pozvao ga da podnese ostavku.“

Kako nam sad, iz popodnevne perspektive, izgleda jutarnji intervju ministra policije? U tom intervjuu ministar je ispričao priču u kojoj su uloge jasno podeljene: s jedne strane su maliciozne osobe sklone zaverama i spletkarenju, koje se samo predstavljaju kao naučnici; s druge strane su časni i pošteni akademski radnici, sve sami ugledni profesori. Prvi napadaju ministra policije isključivo iz političkih razloga; potonji su garant njegovog poštenja i čestitog akademskog rada. Ova jednostavna priča o dobru i zlu, s plošnim, crno-belim karakterima, još jutros je mogla pretendovati na kakvu-takvu uverljivost kod neobaveštenih čitalaca. Već popodne, ona nam se prikazuje kao bajka u koju još samo ministar policije može da poveruje.

Pokazalo se da sve to više nije stvar samo Peščanika, zlonamernika i zajedljivaca koji tu pišu; sada i ministarstvo prosvete na osnovu dobijenih podataka smatra da je rektor Megatrenda lažov i da treba da podnese ostavku. Tako se i zahvaljujući ministarstvu prosvete, a ne samo Peščaniku, ispostavlja da je bar jedan od „uglednih“ članova Megatrendove komisije puki prevarant. Taj prevarant je ujedno bio i mentor ministru-doktorantu. Ako imamo u vidu i to da bar dva njena člana nisu mogla da pročitaju podnetu tezu jer ne vladaju jezikom kojim je napisana, od ugleda komisije za odbranu ministrove teze praktično više ne ostaje ništa. A upravo na tom ugledu ministar policije temelji svoje uverenje da je njegov akademski rad validan. I tu ne staje, već dalje konfabulira o zaverama i političkim spletkama.

Biće zanimljivo videti kako će na ovom slučaju sarađivati članovi tekuće vlade. Naime, ministar prosvete je sugerisao ministru policije da se ispita da li u vezi s lažnim doktoratom rektora Megatrenda ima elemenata krivičnog dela. Ministar policije sad treba da odluči kojoj od dve priče da se prikloni, svojoj jutrošnjoj ili ovoj proverenoj popodnevnoj. Nevolja je u tome što ministar nikako ne bi da se odrekne titule. Koliko god ga tešio ministar prosvete ponavljajući da rektorove laži ne čine ništavim titule koje su stečene pod njegovim mentorstvom, krajnje je neprijatna činjenica da je ministar policije doktorirao pod intelektualnim i moralnim okriljem osobe koja je sklona lažima, kršenju zakona i nipodaštavanju pravila akademskog rada i ponašanja. Stoga popodnevna priča pre ili kasnije mora dovesti do gubitka ministrove titule.

S druge strane, raskrinkavanje zavere o kojoj nam govori jutarnja priča mnogo je lakši put za ministra. Zaverenici su se naime sami potrudili da policajcima olakšaju posao. Njih preko dve hiljade, sve sami akademski radnici, već nekoliko dana uporno se razotkrivaju potpisujući peticiju u kojoj zahtevaju da se preduzmu mere za utvrđivanje verodostojnosti ministrovog doktorata. I pri tom nesmotreno ostavljaju svoje lične podatke. Ministar sad samo lepo treba da uzme taj spisak i krene da ih privodi i ispituje ponaosob kao saučesnike u širenju „gnusnih laži“ i kovanju političke zavere koja podriva njegova doktorska ovlašćenja. Jedino ozbiljno pitanje za ministra policije u tom slučaju ostaje – da li će i kako privesti ministra prosvete?

Peščanik.net, 13.06.2014.


The following two tabs change content below.
Dejan Ilić (1965, Zemun), urednik izdavačke kuće FABRIKA KNJIGA i časopisa REČ. Diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu, magistrirao na Programu za studije roda i kulture na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti i doktorirao na istom univerzitetu na Odseku za rodne studije. Objavio je zbirke eseja „Osam i po ogleda iz razumevanja“ (2008), „Tranziciona pravda i tumačenje književnosti: srpski primer“ (2011), „Škola za 'petparačke' priče: predlozi za drugačiji kurikulum“ (2016), „Dva lica patriotizma“ (2016), „Fantastična škola. Novi prilozi za drugačiji kurikulum: SF, horror, fantastika“ (2020) i „Srbija u kontinuitetu“ (2020).

Latest posts by Dejan Ilić (see all)