Foto: Peter Mautsch

Foto: Peter Mautsch

Od 248 radnika Naftne industrije Srbije koji su proglašeni tehnološkim viškom, njih oko 90 su osobe sa invaliditetom. U NIS-u tvrde da su oni obavljali administrativne poslove za kojima je prestala potreba. Zbog pada profita i krize u naftnoj industriji, neophodno je sprovođenje programa tehnološkog viška i sve je urađeno u skladu sa zakonom o radu i kolektivnim ugovorom, kažu u ovoj kompaniji. …

Dragan Šarac, koji je u tom statusu od 2007. godine nakon trovanja benzenom, kaže da se ovo dešava jer ih više ne štiti socijalni program koji je važio do 31 decembra 2014. godine.

“27 godina radio sam u 3 smene, radio i u noći kada je bombardovana Energana, učestvovao u obnovi fabrike a nagrađen sam tako što sam se razboleo i sada kada dobijem otkaz, nemam gde da se zaposlim”, kaže Dragan.

“Svi smo mi znali da će doći trenutak otpuštanja. Ali NIS ne poštuje međudržavni ugovor i socijalni program koji reguliše status osoba sa invaliditetom i njihovu otpremninu, kaže Čedomir Pavlović, jedan od onih koji su ostali bez posla.

Na osnovu međudržavnog ugovora NIS je davao najveće otpremnine od oko 700 evra po godini staža, što su mnogi iskoristili. Međutim, situacija se promenila .

“U međuvremenu je menjan zakon i sada su te otpremnine smanjene. Ovo što ti ljudi traže nema u međudržavnom sporazumu ali o njihovoj zaštiti treba da brine sindikat NIS-a”, mišljenja je Jelica Putniković, glavni urednik Balkan magazina.

U sindikatu NIS-a kažu da je poslodavac postupio u skladu sa novim zakonom o radu. Jedino što je sindikat mogao da uradi bilo je da u kolektivnom ugovoru obezbedi otpremninu od 400 evra po godini staža što je više nego u drugim firmama.

“Nema mogućnosti da se vrate na posao jer su već proglašeni tehnološkim viškom, a alternativa u smislu prebacivanja na upražnjena radna mesta ne postoji”, kaže Ljiljana Tanasković iz jedinstvene sindikalne organizacije NIS-a.

Međutim, osobama s invaliditetom NIS-a ne odgovara ni otpremnina od 400 evra po godini staža jer im je socijalni program koji je do nedavno važio garantovao 825 evra.

RTV, 10.04.2015.

Peščanik.net, 13.04.2015.