Koordinacija civilnog društva u Sandžaku i potpisane organizacije civilnog društva u Srbiji zahtevaju od dnevnog lista „Danas“ da obrazloži svoju odluku da objavi poziv na linč Aide Ćorović u formi reagovanja Muslimanskog omladinskog kruga.

Predstavnice civilnog sektora već dugo su izložene otvorenim napadima, omalovažavanju i pretnjama od strane političkih i verskih struktura u Sandžaku. One su nedavno optužene u zvaničnom glasilu Islamske zajednice u Srbiji „Glas Islama“ da su zbog svog delovanja zanemarile „iskonsku obavezu podizanja porodice“.

Vrhunac medijske histerije dosignut je tekstom u dnevnom listu „Danas“ od 14. februara 2011. godine, pod naslovom Aida Ćorović sa ravnogorcima i Ljajićem, koji potpisuje Aida Rašljanin u ime Muslimanskog omladinskog kluba Islamske zajednice u Srbiji. U tekstu koji vrvi od ličnih uvreda, diskvalifikacija i otvorenih pretnji, između ostalog se navodi da je Aida Ćorović „u jeku klimaksnih nadražaja“, „naglašeno isfrustrirana neuspjehom u ličnom „gender“ životu“, „bez kučeta i mačeta“ i slično. U tekstu se Aida Ćorović optužuje da priprema teren za novi genocid nad Bošnjacima i da je plaćena da pljuje po svom narodu. Tekst završava pretnjom da davanje prostora Aidi Ćorović može imati nesagledive posledice po međunacionalne odnose u Srbiji.

Objavljivanje ovakvog teksta predstavlja ozbiljan profesionalni propust dnevnog lista „Danas“. Nema nikakvog opravdanja da urednici dozvole objavljivanje tekstova u kojima se neko diskvalifikuje na ovako grub i vulgaran način. Dnevni list Danas nije dužan da objavljuje ni odgovore po Zakonu o javnom informisanju ako sadrže govor mržnje i ne ispunjavaju uslove za objavljivanje. Ovde nije u pitanju nikakva argumentovana rasprava, već javni linč nad Aidom Ćorović koji ozbiljno narušava njena ljudska prava. Organizacije civilnog društva zahtevaju od uredništva lista „Danas“ da se oglasi ovim povodom i obrazloži svoju odluku da objavi tekst koji ni u kom slučaju ne bi smeo da se pojavi u javnom prostoru.

Pozivamo institucije da prestanu sa ćutanjem i da iskažu jasnu podršku organizacijama civilnog društva i aktivistkinjama koje svojim javnim delovanjem brane osnovna demokratska i civilizacijska načela na kojima je zasnovan pravni poredak Srbije. Ućutkivanjem civilnog društva u Sandžaku nestao bi poslednji bedem protiv svih vrsta zlupotreba, ekstremizama i urušavanja vladavine prava.

Saopštenje potpisuju (spisak se konstantno ažurira – može se pogledati na www.policycenter.info):

Centar za praktičnu politiku

Urban In – Novi Pazar

Sandžački odbor za ljudska prava – Novi Pazar

Kulturni centar Damad – Novi Pazar

Građanske inicijative

Helsinški odbor za ljudska prava

NUNS

Centar za kulturnu dekontaminaciju

Smart kolektiv

Liceulice

Centar za ljudska prava Niš

Dijalog Valjevo

Odbor za ljudska prava Bujanovac

Organizacija za razvoj i demokratiju Bujanovac

Moderno društvo Bujanovac

Centar za razvoj civilnog društva Zrenjanin

Centar modernih veština

Centar za novu politiku

Program za dijalog mladih Novi Sad

Glas razlike

Rekonstrukcija ženski fond

Regionalni centar za manjine

Gej strejt alijansa

Centar za nove komunikacije Dokukino/DKQ

Centar za nenasilnu akciju

Ravangrad Sombor

Inicijativa za demokratsku tranziciju

ProConcept

Fond za humanitarno pravo

Palgo centar

Beogradski centar za bezbednosnu politiku

Međunarodni centar „Ulof Palme“

Narodni parlament Leskovac

Građanska akcija Pančevo

Kikindski klub

Žene za mir Leskovac

CRTA

Centar za podršku ženama

NVO Astra

Queeria centar

Fraktal

Centar E8

Grupa 484

ISAC fond

Vojvođanski klub Novi Sad

Incest trauma centar

Impuls Tutin

Forza Požega

Beogradski centar za ljudska prava

Inicijativa mladih za ljudska prava

Centar za razvoj civilnih resursa Niš

BCIF

Centar za razvoj neprofitnog sektora

Beogradski fond za političku izuzetnost

Mlada Srbija

Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope

Udruženje fenomena

Centar za evroatlantske studije

Humanitarni centar za integraciju i toleranciju

Autonomni ženski centar

Nova vizija Prijepolje

Althea

Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije

Forum za bezbednost i demokratiju

Centar za integraciju mladih

 
Peščanik.net, 15.02.2011.

Srodni link: