Da se Evropa udružila, danas bi bila najveća ekonomska sila. Kako bi Evropa zauzela svoje mesto u međunarodnoj zajednici, takvo udruživanje je potrebno danas više nego ikad, kada posmatramo uspon novih svetskih sila, i kada svetu u narednim godinama predstoje brojni izazovi. Da bi do toga došlo, države članice treba da naprave novi korak ka demokratskoj, ekonomskoj, socijalnoj, budžetskoj i fiskalnoj federaciji.

U ponedeljak 12. marta, pokrenuo sam kampanju za prikupljanje potpisa kroz peticiju dostupnu na adresi http://www.eurofederation.eu, kako bi se zvaničnici prihvatili ovog zadatka. Manifest ove peticije može se pročitati na tom sajtu. Nadam se da će ga mnogi od vas posetiti i potpisati peticiju za ujedinjeniju Evropu.


Peticija

Evropska unija je najbogatija regija sveta. Ona ima manje nezaposlenih, manji dug i manji deficit od Sjedinjenih Američkih Država. Njena diplomatska, kulturna i industrijska snaga je veća. Kvalitet života i prosečan životni vek ovde su najviši na svetu.

Pa ipak, preti joj opasnost zbog ozbiljnih problema sa javnim dugom i potrebe za usklađivanjem socijalnog modela. Unija može opstati u novom svetu jedino ako krene napred, ka većoj solidarnosti i dubljim integracijama, ako zaustavi socijalni i ekološki damping na svojoj teritoriji, ako nađe načina da ponovo postane kontinent znanja i inovacije, da se vrati realnom rastu, i da zauzme položaj koji joj pripada u globalnoj ekonomiji.

Pred nama Evropljanima danas je jednostavan izbor: ili ćemo svoju suverenost prepustiti neregulisanim tržištima, ili ćemo je osnažiti izgradnjom federalnih, demokratskih, budžetskih i socijalnih institucija.

Naše kulturno nasleđe, naša remek dela, naši izumi, pouke naše istorije, činjenica da se ne predajemo beznađu – sve nam to nalaže da se ujedinimo i da reagujemo.

Mi, građani Unije, u želji da očuvamo različitost naših nacija u svetu, slobodu naših naroda u istoriji, i jedinstvenu strukturu koju smo zajedno gradili od Rimskog ugovora, pozivamo svoje države da se ujedine u integrisaniji politički entitet, uključujući i Kongres Unije, sastavljen od Parlamenta – neposredno biranog u jedinstvenoj oblasti i na osnovu transnacionalnih lista – i Senata naroda. Kongres Unije će birati predsednika, koji bi eventualno mogao da se izabere glasanjem na izborima.

U tom cilju, pozivamo Evropsku komisiju da preduzme odgovarajuće korake i predloži državama članicama federalnu, ekonomsku, socijalnu i demokratsku agendu.

 
L`Express Blog, 12.03.2012.

Preveo Ivica Pavlović

Peščanik.net, 16.03.2012.