Na današnjoj konferenciji za štampu, u ime inicijativne grupe, javnosti su se obratili dramski pisac i reditelj Siniša Kovačević i prof. dr Mirijana Vasović povodom početka potpisivanja peticije protiv progona Vojislava Koštunice.


PETICIJA

Osuđujemo kao nedostojan pokušaj da se Vojislav Koštunica poveže sa ubistvom premijera Zorana Đinđića. Na ovaj način se ne može narušiti ugled Vojislava Koštunice, već država samu sebe izvrgava ruglu. Pozivamo odgovorne državne vlasti da prekinu ovu nerazumnu kampanju protiv Vojislava Koštunice i da kriminalce traže i nađu među pravim kriminalcima.

Peticija se može potpisati u sedištu DSS, Braće Jugovića 2a, u svim odborima DSS u Srbiji i na internet sajtu www. dss.rs

Imena javnih ličnosti koje su započele potpisivanje peticije i koje pozivaju javnost i građane da se pridruže peticiji:

Matija Bećković, akademik

Milorad Ekmečić, akademik

Bata Mihajlović, akademik

Kosta Čavoški, akademik

Čedomir Popov, akademik

Dragoslav Mihailović, akademik

Jovanka Kalić, akademik

Slobodan Dušanić, akademik

Milovan Danojlić, akademik

Kosta Hristić, publicista

Mitropolit Amfilohije

Vasilije Krestić, akademik

Brana Crnčević, književnik

Svetomir Arsić Basara, akademik

Danilo Basta, akademik

Dragan Nedeljković, akademik

prof. dr Vladeta Janković

Siniša Kovačević, dramski pisac i reditelj

prof. dr Smilja Avramov

Jagoš Đuretić, izdavač

Miloš Šobajić, slikar

Ljiljana Smajlović, novinar

Slobodan Rakitić, književnik

Milorad Vučelić, novinar

Bojan Suđić, dirigent

Aleksa Buha, akademik

Svetlana Vasović Mekina, novinar

Stevan Karamata, akademik

Obrad Kesić, politički analitičar

Bora Đorđević, pesnik

Slobodan Reljić, novinar

prof. Sanja Bošković

dr Slavenko Terzić

prof. dr Mirjana Vasović

NjKV Princ Vladimir Karađorđević

NjKV Princeza Brigita Karađorđević

Igor Mekina, novinar

prof. dr Petar Marjanović

prof. dr Ratko Marković

Vladimir Radomirović, novinar

prof. dr Smilja Marjanović Dušanić

Dragana Matović, novinar

Gojko Đogo, akademik

prof. dr Milan Brdar

prof. dr Đorđije Vuković

Rajko Petrov Nogo, akademik

Željko Cvijanović, novinar

prof. dr Milo Lompar

dr Slobodan Vuković

Milovan Vitezović, književnik

Marijana Milosavljević, novinar

Radomir Smiljanić, književnik

Tanasije Uzunović, dramski umetnik

Nikola Vrzić, novinar

Moša Odalović, književnik

Mirko Žarić, pesnik

Cisana Murusidze, reditelj

Ljiljana Blagojević, dramski umetnik

Batić Bačević, novinar

prof. dr Aleksandar Ilić

Nikola Kusovac, istoričar umetnosti

Božidar Zečević, dramaturg

Drinka Radovanović, umetnik

Mirko Nišović, olimpijski šampion

Ksenija Jovanović, dramski umetnik

Slavoljub Kačarević, novinar

prof. dr Radmila Nakarada

Igor Ivanović, publicista

prof. dr Mile Savić

Damjan Đakov, slikar

Mladen Materić, reditelj

dr Đuro Kovačević

prof. Vesna Bajčetić

Dušan Savić, sportista

Marina Rajević Savić, novinar

Slađana Milošević, muzičar

Milutin Šoškić, sportista

Aleksandra Janković, psiholog

prof. dr Mirjana Stefanovski

prof. dr Časlav Koprivica

Zoran Jovanović, sportista

Borivoje Rašuo, književnik

Ljubomir Kljakić, publicista

Milivoje Glišić, novinar

Jovan Kolundžija, umetnik

Zoran Sretenović, sportista

dr Života Đorđević

Nikola Cincar Popovski, književnik

prof. Mitar Mihić

Slobodan Srećković, inženjer

Marko Janković, novinar

dr Zoran Avramović

Biserka Ilić, inženjer

Miroslav Cera Mihailović, književnik

Aleksandar Simić, advokat

Branko Radun, publicista

Dragomir Anđelković, publicista

prof. dr Hasiba Hrustić

Dušan Čolović, književnik

Ana Radmilović, publicista

Dušan Stojković, književnik

Blagoje Baković, književnik

Aleksandar Mitić, novinar

Zoran Zarije Raković, umetnik

Zoran Vacić, izdavač

Ivana Žigon, dramski umetnik

Radovan Kalabić, književnik

Nikola Vujičić, književnik

prof. dr Branko Rakić

Radoslav Bratić, književnik

Marko Radoš, novinar

dr Tatjana Milanović

dr Maja Radoš

Miroslav Toholj, književnik

Demokratska stranka Srbije, 17.03.2011.

Peščanik.net, 17.03.2011.