17. marta 2014. godine obeležena je desetogodišnjica međuetničkog nasilja na Kosovu, koje je bilo usmereno uglavnom protiv Srba i Aškalija. Prema podacima kojima raspolaže Fond za Humanitarno Pravo Kosovo (FHP Kosovo), tokom sprovođenja nekontrolisanog nasilja tri dana za redom, život je izgubilo 19 osoba: 11 Albanaca i osam Srba. Takođe, bilo je 170 teško ranjenih Srba od kojih je 150 pretučeno u njihovim kućama, a 20 je povređeno na ulicama, prilikom napuštanja njihovih kuća. Tokom martovskih nemira, koji su trajali od 17. do 19. marta 2004. godine, povređeno je i 65 policajaca UNMIK-a, 58 pripadnika Kosovske policijske službe i 61 pripadnik KFOR-a. Osim ljudskih gubitaka, oko 800 srpskih kuća, 90 kuća vlasništvo Aškalija i 2 kuće Albanaca je delimično oštećeno ili sasvim uništeno. Takođe, oštećeno je, spaljeno ili srušeno 36 pravoslavnih crkava.

Posledice ovih nasilnih događaja ni danas, deceniju posle, nisu u potpunosti sanirane. Iako je vlada Kosova odvojila budžet za obnavljanje oštećenih kuća i verskih objekata, svi ti objekti nisu obnovljeni. Nedostajao je i održivi povratak Srba i članova Aškalija njihovim kućama.

FDH Kosovo je pratio suđenja za martovske nemire 2004, koja su bila procesuirana samo pred mešovitim sudskim većima, za krivična dela sa najtežim posledicama. Od ukupno devet takvih predmeta koje je pratio FHP Kosovo, tri slučaja su procesuirana u vezi ubistva pet civila. Od njih, u jednom slučaju pet optuženih je kažnjeno za dvostruko ubistvo; u drugom jedan optuženi je kažnjen za jedno ubistvo; a u trećem, optuženi je oslobođen od optužbe za dvostruko ubistvo. Ostali slučajevi koji su u toku sudske procedure tiču se uglavnom podsticanja mržnje, podele ili nacionalne, rasne, verske ili etničke netrpeljivosti, kao i prouzrokovanja opšte opasnosti i učešća u grupi koja vrši krivična dela.

Nemarnost sudova da se ozbiljno bavi ovim slučajevima uticala je da znatnom broju krivičnih dela vezanih za te nemire, nastupila zastarelost krivičnog gonjenja. Na ovaj način je osporena pravda žrtvama martovskih događaja iz 2004. godine.

FDH Kosovo, uopšteno gledano, nije zadovoljan ni pristupom Kosovskih institucija, ni pristupom međunarodne komponente u okviru pravosudnog sistema Kosova (UNMIK-a i EULEX-a) u odnosu prema slučajevima nasilja tokom marta 2004. godine. Nedovoljno je učinjeno u pogledu saniranja pričinjenih šteta, bilo materijalnih ili nematerijalnih. Nedostajao je i jedan sveobuhvatni institucionalni i politički pristup za obezbeđivanje ne albanskih zajednica da se takva nasilja više neće ponoviti. Nakon deset godina, još uvek postoji potreba da institucije Kosova u praksi dokažu da je Kosovo bezbedna zemlja za sve njene građane i da se nikad, ni na bilo koji način neće tolerisati ponavljanje među etničkog nasilja, poput onog koje se dogodilo tokom marta 2004. godine.

 
Peščanik.net, 18.03.2014.