Koalicija protiv diskriminacije poziva političke partije da podrže kandidata za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti koji ispunjava sve zakonske uslove i koga podržavaju organizacije koje se bave pravima manjinskih grupa i ljudskim pravima.

Apelujemo na Demokratsku stranku da povuče svoj predlog za kandidata dr Milutina Đuričića jer ne uživa podršku korisnika Zakona o zabrani diskriminacije, a čini se i da ne ispunjava zakonom propisane uslove za izbor.

Očekujemo od svih poslaničkih grupa koje su glasale za Zakon protiv diskriminacije da podrže Gorana Miletića, kandidata iza koga je stalo više od 160 organizacija civilnog društva i koji jedini ispunjava zakonske uslove vezane za stručnost i visoke moralne kvalitete.

Prema podacima kojima raspolaže Koalicija, a koji su dostupni na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, kandidat Demokratske stranke ne ispunjava zakonske uslove u pogledu profesionalnog iskustva u oblasti ljudskih prava, jer se nije bavio diskriminacijom, manjinskim ili ljudskim pravima u periodu od 10 godina. Istovremeno, ovaj kandidat nema podršku onih grupa stanovništva radi čije zaštite je Zakon o zabrani diskriminacije usvojen, što ga lišava moralnog legitimiteta za izbor na ovu funkciju.

Izražavajući punu podršku Goranu Miletiću kao kandidatu za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, pozivamo Demokratsku stranku da preispita svoj predlog, kao i činjenicu da se izbor Poverenika ne može izvršiti ignorisanjem manjine i protivno izričitoj volji korisnika Zakona o zabrani diskriminacije.

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Gej-Strejt Alijansa, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS Network), Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa za inkluziju VelikiMali i Gayten LGBT.

Predlog za izbor Gorana Miletića za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti podržavaju sledeće organizacije:

1.      Anti-trafiking centar

2.      Asocijacija DUGA

3.      Academica – akademska grupa

4.      Beogradski centar za ljudska prava

5.      CedeumIdea

6.      CeGraD

7.      Centar lokalne demokratije LDA, Niš

8.      Centar modernih veština

9.      Centar potrošača Srbije (CEPS)

10.    Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije

11.    Centar za eko-ruralni razvoj, Aleksandrovo

12.    Centar za evroatlanske studije

13.    Centar za integraciju mladih

14.    Centar za kulturnu dekontaminaciju

15.    Centar za ljudska prava, Niš

16.    Centar za multikulturno obrazovanje, Preševo

17.    Centar za prava manjina

18.    Centar za razvoj civilnih resursa – Niš

19.    Centar za razvoj civilnog društva, Zrenjanin

20.    Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA, Niš

21.    Centar za regionalnu politiku, Niš

22.    Centar za samostalni život invalida, Niš

23.    Centar za toleranciju i integraciju juga Srbije – CTI JS

24.    Centar za unapređivanje pravnih studija

25.    Centar za mir i razvoj demokratije

26.    CHRIS: Građanski forum Novi Pazar

27.    CHRIS: Odbor za ljudska prava Negotin

28.    CHRIS: Odbor za ljudska prava Niš

29.    CHRIS: Odbor za ljudska prava Valjevo

30.    CHRIS: Odbor za ljudska prava Vranje

31.    CHRIS: Vojvođanski centar za ljudska prava, Novi Sad

32.    CIP Humana Beograd, NVO iz Beograda

33.    Civilni resurs centar Bujanovac

34.    Centar za edukaciju, toleranciju i multikulturalizam

35.    Gradsko udruženje cerebralne i dečje paralize, Niš

36.    DENIZEN, Centar za građanski razvoj Svrljig

37.    Društvo dobre akcije, Niš

38.    Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama BISER, Srbobran

39.    Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine, Niš

40.    Društvo za pomoć MNRO, Niš

41.    Edukacioni centar, Leskovac

42.    ELSA Srbije (Evropsko udruženje studenata prava)

43.    Evropa nema alternativu

44.    Evropski pokret u Srbiji, Niš

45.    Evropsko udruženje studenata prava sa Pravnog fakulteta u Nišu – ELSA

46.    Zelena mreža Vojvodine, Novi Sad

47.    Fond turistički klaster mikroregije, Subotica-Palić

48.    Fond za humanitarno pravo

49.    Fond za otvoreno društvo

50.    Forum nevladinih organizacija, Kraljevo

51.    Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine

52.    Gay-Straight Alijansa

53.    Gayten LGBT

54.    GLIC – Gej lezbejski info centar

55.    Građanske inicijative

56.    Građanski centar Kragujevac

57.    Grupa “MOST”

58.    Hartefakt fond

59.    Helsinški odbor za ljudska prava

60.    HORA, grupa za emancipaciju žena iz Valjeva

61.    Inicijativa mladih za ljudska prava

62.    Inicijativa za inkluziju “VelikiMali”

63.    Inicijativa za integraciju Vranje

64.    Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije – MDRI

65.    Inkluzivni pokret

66.    ISAC Fund

67.    Istraživači Romi, Žabalj

68.    IZ KRUGA

69.    KHR 1804 Team

70.    Kokoro, NVO iz Bora

71.    Kolektiv, nezavisna umetnička asocijacija

72.    Kompjuterski kamp za decu, udruženje građana iz Novog Sada

73.    Kormilo, udruženje građana iz Zrenjanina

74.    Kulturni centar DamaD, Novi Pazar

75.    Kulturni forum, Sremska Mitrovica

76.    Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava

77.    LINET

78.    Mali razvojni klub, Udruženje građana iz Srpske Crnje

79.    Medija Centar

80.    Medija i reform centar, Niš

81.    MillenniuM, NVO iz Kragujevca

82.    Mladi advokati Beograda

83.    Mladi istraživači Srbije

84.    Mladi pravnici Srbije

85.    Moderno društvo Bujanovac

86.    Narodni parlament Leskovac

87.    NEC-RP, Kragujevac

88.    NVO Šumska vila

89.    NVO POkret ZDravo

90.    Nezavisno društvo novinara Vojvodine

91.    Nezavisno udruženje novinara Srbije

92.    Niško udruženje studenata sa hendikepom

93.    Novosadski ekološki centar – NEC

94.    Novosadski humanitarni centar

95.    NVO Fraktal

96.    Odbor za Ljudska Prava, Bujanovac

97.    Omladina JAZAS-a

98.    Omladinski forum za edukaciju Roma

99.    Opštinsko udruženje za pomoć deci i osobama ometenim u razvoju, Sjenica

100.  Organizacija za razvoj i demokratiju, Bujanovac

101.  PAAD Centar, Novi Bečej

102.  Proakcija – organizacija civilnog društva

103.  Partneri za demokratske promene Srbija

104.  Pokret Balkana

105.  Praxis

106.  Prijatelji dece Inđije

107.  Prijatelji dece Zemuna

108.  Prijatelji dece, Voždovac

109.  Queeria – Centar za promociju kulture nenasilja i različitosti

110.  Regionalni centar za manjine

111.  Resurs centar Beograd

112.  Resurs centar Čukarica

113.  Resurs centar Niš

114.  Resurs centar Stari Grad

115.  Romkinje u dekadi, udruženje građana iz Čuruga

116.  Romski centar za demokratiju

117.  Romski centar za žene i decu DAE, Beograd

118.  Romski humanitarni centar, Bujanovac

119.  Romski Kulturni Centar Vranjska Banja

120.  Ruke prijateljstva, NVO iz Kraljeva

121.  Sandžački intelektualni krug, Novi Pazar

122.  Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Novi Pazar

123.  Savez gluvih i nagluvih Srbije

124.  Savez Vlaha Srbije

125.  SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja

126.  SPAS, udruženje građana iz Zrenjanina

127.  SPY – siguran puls mladih

128.  Sportsko društvo za decu i omladinu sa posebnim potrebama PALESTRA, Kruševac

129.  Stav +, Subotica

130.  Svetionik, Udruženje građana iz Loznice

131.  Taboo, grupa za afirmaciju različitosti, Zrenjanin

132.  TIMOC Press

133.  Udruženje “Pavlos”, Vlasotince

134.  Udruženje građana “Delfin”

135.  Udruženje Roma Braničevskog okruga

136.  Udruženje građana “POLIS FEST” Subotica

137.  Udruženje građana sa hendikepom “FREND”, Majdanpek

138.  Udruženje građana Zajedno

139.  Udruženje likovnih stvaralaca Šapca

140.  Udruženje Roma “Novi svet”

141.  Udruženje Romkinja “Osvit”, Niš

142.  Udruženje studenata sa hendikepom

143.  Udruženje za saradnju i posredovanje MOST

144.  Udruženje žena “Prosperiteti”, Bujanovac

145.  Udruženje ratnih vojnih invalida, Beograd

146.  Udruženje rodoljubno spasiteljstvo-MAKOS

147.  Udruženje za podršku osobama sa smetnjama u razvoju, „Naša kuća“

148.  UNDP

149.  URBAN –IN, Novi Pazar

150.  United Balkan

151.  Urban In, Novi Pazar

152.  Užički centar za prava deteta

153.  Vojvođanka – Regionalna ženska inicijativa

154.  Vojvođanska zelena inicijativa, Novi Sad

155.  Vojvođanski građanski centar

156.  Youth Cultural Center REFORMARS

157.  YUKOM

158.  Žene u crnom

159.  Žene za mir, Leskovac

160.  Ženski forum Negotin

161.  ŽRMB: Romski ženski centar „Rromnjako Ilo“, Zrenjanin

162.  ŽRMB: Udruženje Roma “Danica”, Pančevo

163.  ŽRMB: Udruženje Roma Novi Bečej

 
Peščanik.net, 12.02.2010.