Iako je preko 140 policajaca izvršilo samoubistvo u prethodnih 12 godina, skoro polovina policijskih uprava u Srbiji nema svog psihologa. Istraživanje Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) pokazalo je da pojedini policijski rukovodioci nisu upoznati ni sa postojećim sistemom psihološke podrške zaposlenima u MUP-u.

Mentalnom zdravlju pripadnika policije u Srbiji se ne posvećuje dovoljno pažnje, a o ulozi policijskih rukovodioca u prevenciji i upravljanju stresom skoro da nema reči.

Policijski službenici su zbog prirode posla često izloženi stresu koji prevazilazi nivo stresa u životu prosečnog građanina. Pored toga što utiče na kvalitet života policijskog službenika, stres se negativno odražava na uspešnost u radu i na održavanje i unapređenje bezbednosti građana. U Srbiji se rasprava o uticaju policijskog posla na psihičko zdravlje policajaca, a zatim i na bezbednost građana, započinje tek nakon tragičnih događaja poput samoubistva policijskih službenika ili kada pripadnik policije zbog „kratkog fitilja“ ugrozi život nekom građaninu. Samo se tada u javnosti govori o uzrocima nedovoljne psihološke podrške policajcima.

Skoro polovina policijskih uprava u Srbiji nema svog psihologa, a za pružanje profesionalne psihološke pomoći u najvećoj policijskoj upravi u Srbiji (Beograd) zadužen je samo jedan psiholog. Pojedini rukovodioci su neobavešteni o tome da i taj jedan psiholog zaista postoji i šta tačno radi. Takođe, rukovodioci retko primećuju psihološke promene kod svojih zaposlenih, dok policajci koji imaju probleme ne žele da traže psihološku podršku ili profesionalnu pomoć. Uz to, sistematski lekarski pregledi se ne izvršavaju redovno, uz obrazloženje da nema dovoljno finansijskih sredstava.

Zakonski okvir je neprecizan jer je nadležnost za pružanje psihološke podrške data isključivo Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova, te se ne pominju ostale organizacione jedinice koje obavljaju ovu delatnost, poput Odeljenja za zdravstvo i psihološku prevenciju. Takođe, istraživanjem BCBP-a je utvrđeno da pojedini rukovodioci ne znaju ni za projekat „Podrška kolegi“ koji se sprovodi od 2006. godine u Srbiji.

Najozbiljniji problem je to što odlazak policajca kod psihologa nije praksa, naročito nakon stresnih zadataka u kojima je primenjena sila, već je mera koja se realizuje tek na kraju, ukoliko se utvrdi da ne postoji nijedno drugo rešenje. Rukovodioci to pravdaju činjenicom da zaposleni imaju pogrešnu sliku o tome šta psiholog zapravo radi, te ga mešaju sa psihijatrom, pa se plaše da ostale kolege ne saznaju da su tražili profesionalnu psihološku pomoć.

Policijski rukovodioci su među ključnim akterima u donošenju odluke da zaposleni zatraži profesionalnu psihološku pomoć. Oni znaju sa kojim problemima se policajci svakodnevno suočavaju u radu, mogu da utiču preventivno ili ublaže stres koji je nastao na poslu i kada uoče prve signale stresa mogu da utiču na zaposlene da potraže pomoć.

Međutim, i rukovodioci u policiji u Srbiji pogrešno razumeju sadržinu psihološke podrške i poistovećuju je sa zadacima koje obavlja psiholog ili psihijatar prilikom pružanja profesionalne pomoći. Podrška ne mora nužno da zahteva profesionalnu psihološku pomoć, već treba da bude deo funkcionisanja organizacione jedinice. Jasno je da rukovodioci ne mogu da imaju ulogu psihologa, ali to ne znači da ne moraju da pružaju podršku svojim zaposlenima, i da na primer nakon saznanja da policajac ima određenih problema, ponude odlazak kod psihologa.

Rukovodioci smatraju da nemaju dovoljno znanja da pruže kvalitetnu podršku u radu svojim zaposlenima, pogotovu kada je reč o upravljanju stresom. Oni kao rešenje vide emocionalno distanciranje radi obavljanja policijskih zadataka. Takav način prevazilaženja problema nije odgovarajući, jer se emocionalnim distanciranjem stres sanira samo u kratkom vremenskom periodu. Dugoročno, posledice mogu biti znatno teže jer se problem nagomilava.

Autor je istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.

Peščanik.net, 05.03.2014.