Organizacije civilnog društva zahtevaju od najviših organa vlasti Republike Srbije da bez odlaganja ispitaju navode državnog sekretara Marka Karadžića, kao i da okončaju praksu omalovažavajućeg postupanja i opstrukcije rada državnih službenika i funkcionera koji se zalažu za poštovanje ljudskih prava. Politička odgovornost za ovo postupanje leži na neposredno nadležnom ministru koji je bio dužan da zaštiti svog funkcionera, kao i da se sam uzdrži od neprijateljskog postupanja prema njemu.

Prema navodima u otvorenom pismu koje je državni sekretar Marko Karadžić uputio 2. marta 2010. godine ministru Čipliću, psihičko zlostavljanje i ponižavanje sa ciljem ugrožavanja dostojanstva i integriteta postalo je praksa postupanja prema Marku Karadžiću u proteklih nekoliko meseci. Državni sekretar Karadžić kao moguće razloge za ovakvo protivzakonito postupanje navodi svoje izjave o genocidu u Srebrenici i podršku Zakonu protiv diskriminacije.

Organizacije civilnog društva podsećaju da je Marku Karadžiću do sada nekoliko puta bila najozbiljnije ugrožena lična bezbednost, i to kada su mu pretili smrću aprila 2009. godine kao i kada mu je obijen stan početkom 2010. U oba ova slučaja, ministar Čiplić ne samo da nije uzeo u zaštitu Karadžića kojem su bila ugrožena osnovna ljudska prava, već se nije oglasio nijednom izjavom. Navodi o isključivanju službenog telefona i ostalim oblicima opstrukcije rada državnog sekretara koji se bespogovorno zalaže za ljudska prava, navode nas na zaključak da ministar Čiplić aktivno učestvuje u ovoj praksi lošeg postupanja.

Ministar za ljudska i manjinska prava ima obavezu da promoviše sva ljudska prava građana Srbije i da ukazuje na pojave koje nisu u skladu sa zakonom ili međunarodnim standardima iz oblasti ljudskih prava. Nije njegova obaveza da traži povlačenje Zakona o zabrani diskriminacije iz skupštinske procedure, da traži da se Povorka ponosa održi na mestu koje je udaljeno od očiju javnosti ili da traži da se za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti izabere njegov kolega koji ne ispunjava zakonom propisane uslove.

Organizacije za ljudska prava zahtevaju od Vlade Republike Srbije da državnom sekretaru Marku Karadžiću bez odlaganja obezbedi zaštitu od svake vrste šikanoznog postupanja i zastrašivanja, ali i sve potrebne uslove koji su mu neophodni za nastavak rada na zaštiti i promociji ljudskih prava.

Organizacije civilnog društva koje podržavaju Marka Karadžića, državnog sekretara Ministarstva za ljudska i manjinska prava:

 1. Anti-trafiking centar
 2. Asocijacija DUGA
 3. Asocijacija poslovnih žena – PAŽ iz Novog Sada
 4. ASTRA
 5. Centar za razvoj civilnih resursa Niš
 6. Centar za unapređivanje pravnih studija – CUPS
 7. Centar za zaštitu žrtava nasilja u porodici
 8. Civil Rights Defenders
 9. Dečiji romski centar
 10. Gayten LGBT
 11. Gej-Strejt Alijansa
 12. Glas razlike
 13. Građanski centar Kragujevac
 14. Grupa Most
 15. Inicijativa mladih za ljudska prava
 16. Inicijativa Užice
 17. Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“
 18. Inicijativa za integracije Vranje
 19. JAZAS
 20. Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava
 21. LINET
 22. Mreža odbora za ljudska prava – (CHRIS Network)
 23. Regionalni centar za manjine
 24. Rekonstrukcija ženski fond
 25. Resurs centar Beograd
 26. Resurs centar Čukarica
 27. Resurs centar Stari Grad
 28. Sandžački intelektualni krug
 29. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda
 30. SOS telefon iz Užica
 31. SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja u Beogradu
 32. Udruženje “NO Mobbing” Beograd
 33. Udruženje Romkinja Osvit
 34. Udruženje studenata sa hendikepom
 35. Viktimološko društvo Srbije
 36. Vojvođanski građanski centar
 37. Zajedno, Udruženje građana
 38. Zrenjaninski edukativni centar
 39. Žene za mir, Leskovac
 40. Ženske studije i istraživanja Novi Sad

 
CUPS, 03.03.2010.

Peščanik.net, 03.03.2010.