Nakon skoro pet godina provedenih u Srbiji sa mužem i dvoje dece, zahtev Elene Koposove za stalno nastanjenje bio je odbijen uz neobjašnjivo obrazloženje da za njen boravak u Srbiji postoje „bezbednosne smetnje“. Istovremeno je Eleni bilo naloženo da napusti zemlju u roku od mesec dana. Nakon javne kampanje tokom koje smo prikupili podršku više od 3000 građana i niza organizacija, Eleni je bio odobren privremeni boravak, uz objašnjenje da je usled ponovne provere „organ nadležan za zaštitu bezbednosti“ zaključio da bezbednosnih smetnji ipak nema. Istovremeno je Eleninom mužu Jevgeniju Muškinu i sinovima Đorđu i Mihailu bilo odobreno stalno nastanjenje.

Međutim, Elenina žalba je bila je odbijena, usled čega je njen status u Srbiji još uvek privremen.

Elena je podnela novi zahtev za stalno nastanjenje, uz molbu da ga bezbednosni organi razmotre u skladu sa zakonom, uzevši u dužan obzir Elenine lične okolnosti i uz poštovanje načela srazmernosti, kako to zahteva zakon.

Uz zahtev, Elena je 27. maja 2024. priložila i sledeće pismo:

Poštovani,

U skladu sa Članom 67 Zakona o strancima ovim podnosim zahtev za odobreno stalnog nastanjenja.

Molim Vas da u skladu sa članom 71 stav 2 Zakona o strancima uzmete u obzir sledeće okolnosti mog slučaja:

1. Neprekidno boravim u Republici Srbiji na osnovu odobrenja privremenog boravka od 3. februara 2020, dakle 4 godine.

2. Sve ove godine sam u Republici Srbiji boravila zajedno sa svojim partnerom Evgenijem Muškinom i našom zajedničkom decom Mihailom Muškinom (14) i Georgijem Muškinom (6) kojima je 18. marta 2024. odobreno stalno nastanjenje. Deca su poslednjih pet godina odrastala u Srbiji i pohađaju obrazovne ustanove u Sopotu.

3. U Republici Srbiji smo vlasnici nekretnine na adresi […] koja predstavlja jedinstvenu imovinu naše porodice. Trenutno radimo na dogradnji dotične nekretnine da bismo iz nje kasnije vodili ugostiteljsko preduzeće.

4. Ni ja ni gore navedeni članovi moje porodice trenutno nemamo nikakve značajne kulturne, ekonomske ili bilo koje druge veze van Republike Srbije tako da je Srbija centar našeg životnog interesa.

5. Nisam gonjena ni za jedno krivično delo, bilo u Srbiji ili inostranstvu. Isto se odnosi i na članove moje porodice.

6. Ne predstavljam nikakvu pretnju po bezbednost Srbije i njenih građana niti po vitalne i trajne nacionalne vrednosti koje su utvrđene ustavom i zakonom Srbije (član 3 stava 1 tačka 8 Zakona o strancima).

Odlukom broj 03.5-26-1984/23MUP od 15. januara 2024. godine bio je odbijen moj zahtev za stalno nastanjenje uz poziv na procenu organa nadležnog za zaštitu bezbednosti Republike Srbije. Uz isto obrazloženje mi je takođe bio odbijen zahtev za privremeni boravak. Međutim u rešenju po žalbi koju sam podnela u vezi sa privremenim boravkom (broj 26-602/24) konstatuje se da je MUP ponovo kontaktirao organ državne bezbednosti koji je zaključio da smetnje za privremeni boravak ipak ne postoje.

Prema tome, molim Vas da ponovo kontaktirate organ državne bezbednosti radi pribavljanja nove bezbednosne procene i da usled toga odobrite po mom zahtevu ceneći posebne okolnosti koje su navedene u ovom pismu uz dužnu primenu člana 71(2) Zakona o strancima te načela srazmernosti (član 6 Zakona o opštem upravnom postupku).

Ostajem na Vašem raspolaganju da se izjasnim na sva moguća pitanja.

S poštovanjem,

Elena Koposova

Grupa „Branimo ruske porodice od proterivanja!“, 28.05.2024.

Peščanik.net, 30.05.2024.

Srodni link: Saša Ilić – Progon Elene Koposove