Koalicija protiv diskriminacije i partnerske oranizacije iz cele Srbije, najoštrije osuđuju najnoviji pokušaj rušenja Predloga zakona protiv diskriminacije izvršen od strane „tradicionalnih crkava i verskih zajednica“ kroz predloge o brisanju i izmeni pojedinih članova i zahtevaju od Vlade Republike Srbije hitno vraćanje neizmenjenog zakonskog teksta u proceduru usvajanja pred poslanicima Narodne skupštine.

Predstavnici Koalicije protiv diskriminacije imali su prilike da izvrše uvid u zahteve za izmenu Predloga zakona protiv diskriminacije koji su Vladi Republike Srbije dostavljeni u utorak, 10. marta 2009. Ovi zahtevi su u svemu neprihvatljivi i dokazuju da pravi motiv njihovog napada nije gej i lezbejska zajednica već sam zakonski tekst, odnosno načelo jednakosti svih onih koji žive u našem društvu. Udovoljavanje ovim zahtevima na drastičan način bi izmenilo suštinu zakona i u potpunosti obesmislilo zakonodavni napor.

Lista „prigovora na zakon“ je veoma ekstenizivna i u njoj se ističu tri posebne grupe zahteva. U jednoj grupi se napadaju odredbe o različitim oblicima diskriminacije, počevši od principa jednakih prava i sloboda, preko zahteva da se pravilo o zabrani udruživanja radi vršenja diskriminacije ukloni iz teksta zakona, pa do negiranja pojedinih teških oblika diskriminacije, kao što su genocid, etničko čišćenje, odnosno diskriminacije koja je učinjena prema pojedinim, naročito ugroženim kategorijama lica (na osnovu rasne ili verske pripadnosti, jezika, političkog opredeljenja, pola, rodnog identiteta, seksualnog opredeljenja i invaliditeta).

Meta druge grupe zahteva je čitav odeljak Zakona koji govori o posebnim slučajevima diskriminacije. Nakon obrušavanja na član 21. i ukazivanja da Zakon ne bi smeo da sadrži odredbe koje se odnose na zabranu diskriminacije na osnovu rodnog identiteta i seksualne orijentacije, predlažu se intervencije u čitavom nizu drugih posebnih slučajeva diskriminacije, a zatim se nedvosmisleno traži brisanje celog poglavlja koje se bavi zabranom diskriminacije prema pojedinim kategorijama lica i to rečima:

„Brisati Deo III (čl. 15-27), zadržati samo opštu zabranu prisile na izjašnjavanje o ličnim svojstvima, osim u opravdanim slučajevima i/ili slučajevima propisanim zakonom“.

Najzad, u treću grupu zahteva smešteni su pokušaji da se oteža postupak pravne zaštite od diskriminacije i to brisanjem onih pravila čiji je jedini cilj da povređenom bitno olakša put obezbeđivanja sudske zaštite. Ova pravila, potrebno je takođe istaći, predstavljaju i jednu od najvažnijih tačaka vezivanja Predloga zakona za antidiskriminacione direktive Evropske Unije i bez njihove direktne implementacije u domaći pravni sistem ne bi moglo da se zamisli uspešno usklađivanje dva pravna sistema u ovoj oblasti, što ostaje jedan od najvažnijih uslova za stavljanje Srbije na „belu šengensku listu“.

Koalicija protiv diskriminacije i pratnerske organizacije zbog toga zahtevaju od Vlade Republike Srbije da na prvoj sledećoj sednici ponovo utvrdi Predlog zakona protiv diskriminacije u prvobitnom, neizmenjenom obliku i da ga uputi Narodnoj skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Takođe zahtevamo od predsednice Narodne skupštine da bez odlaganja stavi na dnevni red sednice Skupštine Predlog Zakona protiv diskriminacije, a od narodnih poslanika da tekst Predloga zakona jednoglasno usvoje. Na ovaj način bi bila umanjena šteta pričinjena politički neodgovornim povlačenjem Predloga zakona iz skupštinske procedure. Naš je zajednički stav da bi usvajanjem Zakona protiv diskriminacije Srbija dobila pravi spomenik pravne kulture koji bi služio na ponos svim građanima zemlje i istovremeno predstavljao pokazatelj čvrstog demokratskog i proevropskog opredeljenja države.

Članice Koalicije protiv diskriminacije:

 1. Centar za unapređivanje pravnih studija
 2. Švedski Helsinški odbor za ljudska prava
 3. Gej-Strejt Alijansa
 4. Inicijativa mladih za ljudska prava
 5. Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava
 6. Anti Trafiking Centar
 7. Udruženje studenata sa hendikepom
 8. Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“
 9. Gayten LGBT

Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network) koju čine:

 1. Odbor za ljudska prava Valjevo
 2. Odbor za ljudska prava Niš
 3. Odbor za ljudska prava Negotin
 4. Vojvođanski centar za ljudska prava
 5. Građanski forum Novi Pazar
 6. Odbor za ljudska prava Vranje

Do 18 časova, saopštenje su podržale sledeće organizacije:

 1. Asocijacija „Duga“, Šabac
 2. ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima
 3. Beogradski centar za ljudska prava
 4. BIBIJA – Romski ženski centar
 5. Centar za evroatlantske studijež
 6. Centar za interaktivnu pedagogiju
 7. Centar za ljudska prava Niš
 8. Centar za mir i razvoj demokratije
 9. Centar za nenasilnu akciju
 10. Centar za orijentaciju društva
 11. Centar za promociju i unapređenje LGBT ljudskih prava i Queer kulture „Lambda“, Niš i Kragujevac
 12. Centar za razvoj civilnih resursa
 13. Centar za razvoj građanskog društva Protecta
 14. Centar za regionalnu politiku Niš
 15. Dečji romski centar
 16. Društvo za kulturu Vlaha-Rumuna severoistočne Srbije
 17. Ekološko udruženje za lokalno održivi razvoj „EKO-LOR“
 18. Festival ljudskih prava – VIVISECT
 19. Fond za humanitarno pravo
 20. Forum nevladinih organizacija Kraljevo
 21. Fraktal
 22. Građanske inicijative
 23. Građanski centar Kragujevac
 24. Građanski parlament Vršac
 25. Grupa Most
 26. Helsinški odbor za ljudska prava
 27. IAN – međunarodna mreža pomoći
 28. Impuls
 29. Impunity Watch
 30. Incest trauma centar
 31. Info centar za osobe ometene u razvoju – Živimo zajedno
 32. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom
 33. Inkluzivni pokret
 34. „…Iz kruga“
 35. JAZAS
 36. Kvirija Centar
 37. Liberalni centar
 38. Linet
 39. Media&Reform Center, Niš
 40. Medija centar Niš
 41. Mental Disability Rights International
 42. Narodni parlament Leskovac
 43. Naša kuća
 44. Novinska agencija „Timoc Press“
 45. Odbor za građansku inicijativu Niš
 46. Otvorene perspektive, Subotica
 47. Praxis
 48. Prijatelji dece Inđije
 49. NVO „Ruke prijateljstva“, Kraljevo
 50. Q Club
 51. Queer Beograd
 52. Regionalni centar za manjine
 53. Resurs centar Bor
 54. Resurs centar Leskovac
 55. Resurs centar Negotin
 56. Resurs Centar Niš
 57. Savez Vlaha Srbije
 58. SPY – Siguran puls mladih, LGBT organizacija za zaštitu ljudskih prava i zdravlja
 59. Taboo – grupa za afirmaciju različitosti
 60. Udruženje za emancipaciju roma „Kxam“, Trstenik
 61. Udruženje žena Peščanik, Kruševac
 62. Vlaška demokratska stranka Srbije
 63. Vlaška kulturna inicijativa
 64. Vojvođanka – regionalna ženska inicijativa
 65. Vojvođanski građanski centar
 66. YUCOM
 67. Žene na delu
 68. Žene u crnom
 69. Žene za mir
 70. Ženski forum Negotin

 
Koalicija protiv diskriminacije, 12.03.2009.

Peščanik.net, 12.03.2009.