Ponekad se kaže kako špekulanti određuju cene, recimo energije ili hrane, ili kurseve, recimo dinara ili dolara. Pritom se gubi iz vida da je reč o trgovačkom poslu, što znači da neko ko spekuliše da će doći do rasta cena ili kursa mora da kupi ili proda robu ili novac nekome drugome ko spekuliše da će se upravo suprotno dogoditi.

Na primer, da bi vruć novac pritekao iz inostranstva, potrebno je da su ili ministarstvo finansija ili centralna banka spremni da daju u razmenu obveznice računajući da strani špekulanti greše kada računaju da će na njima steći veću od normalne zarade.

Recimo, neka centralna banka, kao što je slučaj sa Narodnom bankom Srbije, gleda da stabilizuje dinar višom kamatnom stopom. Uzmimo, pritom, da je ta kamatna stopa još uvek nedovoljno visoka da uspori rast cena, znači da svede stopu inflacije na neki poželjan niski nivo. Iz toga bi neko ko ima evre mogao da zaključi da će kupujući državne dugove zaraditi, na primer, 12 odsto godišnje uz stabilan kurs dinara ili čak uz jačanje dinara kao posledicu povećanog priliva evra.

Uz to, razumno bi bilo očekivati da do smanjenja kamatne stope neće doći sve dok je ona realno negativna, usled visoke stope inflacije. Privredne vlasti koje se tako finansiraju i vode takvu monetarnu politiku mogu se smatrati naivnim špekulantima. Oni će, naravno, snositi gubitak ne zbog toga što su špekulanti na drugoj strani sposobniji ili obavešteniji, a svakako ne zato što su zlonamerni, već zato što je takva strategija ministarstva finansija i centralne banke pogrešna.

 
Blic, 15.06.2011.

Peščanik.net, 15.06.2011.


The following two tabs change content below.
Vladimir Gligorov (Beograd, 24. septembar 1945 – Beč, 27. oktobar 2022), ekonomista i politikolog. Magistrirao je 1973. u Beogradu, doktorirao 1977. na Kolumbiji u Njujorku. Radio je na Fakultetu političkih nauka i u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu, a od 1994. u Bečkom institutu za međunarodne ekonomske studije (wiiw). Ekspert za pitanja tranzicije balkanskih ekonomija. Jedan od 13 osnivača Demokratske stranke 1989. Autor ekonomskog programa Liberalno-demokratske partije (LDP). Njegov otac je bio prvi predsednik Republike Makedonije, Kiro Gligorov. Bio je stalni saradnik Oksford analitike, pisao za Vol strit žurnal i imao redovne kolumne u više medija u jugoistočnoj Evropi. U poslednje dve decenije Vladimir Gligorov je na Peščaniku objavio 1.086 postova, od čega dve knjige ( Talog za koju je dobio nagradu „Desimir Tošić“ za najbolju publicističku knjigu 2010. i Zašto se zemlje raspadaju) i preko 600 tekstova pisanih za nas. Blizu 50 puta je učestvovao u našim radio i video emisijama. Bibliografija