OakOak http://bit.ly/1qsnXMg

 
Stručni razgovor Milijana Vase Brkića, glavnog tajnika HDZ-a i autora diplomskog plagijata na Policijskoj akademiji u Zagrebu, s Nebojšom Stefanovićem, ministrom unutrašnjih poslova u Vladi Srbije i potpisnikom najpoznatijeg doktorata na Megatrend univerzitetu

MILIJAN VASO BRKIĆ:
Evo čitam, moj kolega,
Da nas more iste brige…
Akobogda vrag natega
Onog ko izmisli knjige,
Ko nas natra škole učit,
Mala slova, velka slova,
Policajca librom mučit,
Pa ga ganjat ka lopova!

NEBOJŠA STEFANOVIĆ:
Nisu problem knjige, škole,
Udžbenici, fakulteti,
Već su problem ti što vole
Da čitaju van pameti:
U fusnoti traže dlaku,
Zapetu u plastu sena,
Isleđuju tačku svaku,
Od koga je pozajmljena…

BRKIĆ:
Sve je problem! Kako nije?!
Škole, knjige – čemu, komu?!
Mene – ponos policije
Tirat učit za diplomu?!
Tirat me da sastav pišem
„MUP u mome zavičaju“,
Da iz prsta riči sišem,
Ka šta pisci sisat znaju…
A te riči stručne, strane,
Od robije svaka teža…
Crni Vaso, Milijane,
Nečitak si ka Krleža!

STEFANOVIĆ:
Ne kapiram zašto niste
Prepisali nešto sveže,
Nešto novo sa top-liste
Mesto bajatog Krleže…

BRKIĆ:
Ništa nisam ja prepisa,
Jer bi za to čitat mora,
Ja sam „copy“ pa „paste“ stisa
Na haubi kompjutora,
A kompjutor znade znanje,
Svaki zarez prikopira,
I tako sam više-manje
Vlastoručno diplomira.

STEFANOVIĆ:
Da se hvalim ne bih mogo
Vašim naučnim metodom,
Ja sam ipak čito mnogo
I citiro sa slobodom
Znak navoda da ne stavim
Ispred svega što citiram…
Zašto da se važan pravim,
Kog da impresioniram
Fusnotama, citatima,
Spiskom pročitanih dela…
Citat sopstvenim rečima
Nauka je moja cela.

BRKIĆ:
Lipa znanost, vidim, bome,
I ja bi je svladat mora,
Kad sam osta bez diplome,
Da bar svršim za doktora,
Sva poglavlja citirana
Da prisvojim iz respekta,
Da izučim za Tuđmana,
Doktora bez fakulteta…

STEFANOVIĆ:
Potpisujte po savesti,
Prepisujte po zanatu,
Sve je vaše što se smesti
U vašemu doktoratu!
Na optužbe cepidlaka
Još da kažem samo ovo:
Plagijat je reč baš svaka
I azbučno svako slovo,
Sve je to već objavljeno,
Pa što da se ne koristi?!
Što bi bilo zabranjeno
Red reči da bude isti?!

BRKIĆ:
„Plagijat je riječ baš svaka,
Abecede svako slovo…“ –
Ta misao vaša jaka
Sad je moje djelo novo,
Moj izvorni prilog temi
O izvornom plagijatu…
„Copy“, „paste“, pa „control/spremi“ –
To je put ka doktoratu.

 
Radio Slobodna Evropa, 10.06.2014.

Peščanik.net, 11.06.2014.