Ustavni sud usvojio je u četvrtak 22.12.2011. ustavnu žalbu organizatora Povorke ponosa 2009. godine, našavši da su zabranom Povorke državni organi prekršili slobodu mirnog okupljanja podnosilaca ustavne žalbe, kao i njihovo pravo na delotvornu sudsku zaštitu. Odluka Ustavnog suda predstavlja značajan korak u zaštiti slobode izražavanja i okupljanja svih građana Republike Srbije, posebno ugroženih manjina. Beogradski centar za ljudska prava zastupa organizatore Povorke ponosa pred Ustavnim sudom Republike Srbije i Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Imajući u vidu i nedavnu zabranu Parade ponosa 2011. godine, čije organizatore Centar takođe zastupa, odluka Ustavnog suda treba da služi kao opomena izvršnim vlastima da moraju poštovati svoje ustavne i međunarodnopravne obaveze, da ne smeju ograničavati slobodu okupljanja nenasilnih građana bez legitimnog opravdanja, te da takva mirna okupljanja moraju zaštiti od nasilja trećih lica, posebno kada se nasilje vrši iz diskriminatornih pobuda.

Za razliku od ovogodišnje Parade, Povorka ponosa 2009. nije formalno zabranjena, već je tada policija bila donela rešenje o „promeni lokacije“ skupa sa prijavljenog mesta na Platou ispred Filozofskog fakulteta u centru Beograda na praznu poljanu u parku Ušće. Nasuprot stavovima političkog vrha Republike Srbije, Ustavni sud potvrdio je svojom odlukom da se zapravo radilo o de facto zabrani Povorke. Ustav i Zakon o okupljanju građana ne ovlašćuju policiju da umesto organizatora mirnih okupljanja odlučuje gde će se ona odigravati. Takođe, Ustavni sud je potvrdio da su načinom donošenja osporenog rešenja o „promeni lokacije“, nemušto sročenog i potpuno neobrazloženog, koje je organizatorima skupa na ruke dostavio lično predsednik Vlade tek nekih 24 sata pre planiranog početka okupljanja, podnosioci ustavne žalbe lišeni prava na delotvornu sudsku zaštitu protiv kršenja ljudskih prava od strane izvršne vlasti.

Javnost treba posebno da zabrinjava činjenica da je ove godine vlast zabranila Paradu ponosa na skoro identičan način, ponovo lišivši njene organizatore prava na sudsku zaštitu, i ponovo prekršivši osnovno načelo da se jedno mirno okupljanje ne može zabraniti samo zato što mu drugi prete nasiljem. Sloboda govora koja ustupa pred nasilničkom pesnicom, koju država štiti samo kada joj njena poruka odgovara, zapravo i ne postoji. Zabranom Parade ponosa 2011. jednako su prekršeni Ustav i međunarodno pravo, što će i Ustavni sud na koncu potvrditi. Nadamo se da će vlast prilikom organizovanja sledeće Parade ponosa 2012. godine postupiti u skladu sa presudom Ustavnog suda. Bez toga ugroženi će biti ne samo pripadnici seksualnih manjina, već i sama ideja demokratije u Srbiji.

 
Beogradski centar za ljudska prava, 27.12.2011.

Peščanik.net, 28.12.2011.